VZTAHY MEZI PÚSTEVENSKÝMI PÍSKOVCI A PÍSKOVCI MALINOVSKÉ SKÁLY (GODULSKÉ SOUVRSTVÍ s.s.) V BESKYDECH

Mojmír Eliáš

Abstrakt

In this paper there are described the litology and petrology of the Pústevny and Malinovská skála Sandstone, which represent two informal members of the Godula formation s.s. (Turonian - Campanian, Santonian) of the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mts. Pústevny Sandstone is thick bedded green-gray graywacke or arkose sandstone petrographically similar to the typical sandstone of the Godula Formation. Malinovská skála Sandstone has the same character as the sandstone of the Istebná formation - thick bedded gray or light gray graywacke or arkose (with microcline). Pústevny and Malinovecká skála Sandstone were deposited as turbidities and fluxuturbidities in the proximal facies of channels on Godula submarine fans. The detritus of the older Pústevny Sandstone were derivated from the crystalline and sedimentary rocks of the Silesian Cordillera. The source area of the younger Malinovská skála Sandstone was also the granitic core of this cordillera.

Bibliografická citace

Eliáš, M. (2016). VZTAHY MEZI PÚSTEVENSKÝMI PÍSKOVCI A PÍSKOVCI MALINOVSKÉ SKÁLY (GODULSKÉ SOUVRSTVÍ s.s.) V BESKYDECH. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5101

Klíčová slova

Silesian Unit; Godula Formation; Pústevny sandstone; Malinovská skála sandstone; lithostratigraphy; turbidities

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Burtanowna, J. - Konior, K. - Ksiązkiewicz, M. (1937): Mapa geologiczna Karpat Śląskich. - Kraków.

Eliáš, M. (1963): Zpráva o sedimentárně petrografickém výzkumu pískovců malinovecké skály (svrchní vrstvy godulské. - Zpr. geol. Výzk v r.1962, 258-260. Praha.

Eliáš, M. (1968): Sedimentárně petrografické zhodnocení vrtu Staré Hamry 1, 1 A. - MS Geofond, Praha.

Eliáš, M. (1970): Litologie a sedimentologie slezské jednotky v Moravskoslezských Beskydech. - Sbor. geol. Věd, Ř. G, 18, 7-99. Praha.

Eliáš, M. (1979): Facies and paleogeography of the Silesian Unit in the western part of the Czechoslovak Flysch Carpathians. - Věst. Ústř. Úst. geol. 54, 6, 327-339. Praha.

Eliáš, M. (1999): Litologie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech. - Zpr. geol. Výzk. v r. 1998, 35 - 37. Praha.

Homola, V - Menčík, E. - Pesl, V. (1952): Zpráva o geologickém mapování v okolí Starých Hamrů. - Zpr. geol. Výzk v r. 1952, 21 - 22. Praha.

Ksiązkiewicz, M. (1951): Regionalna geologia Polski I. Karpaty, Z. 1 Stratygrafia. - Pol. Tow. geol, 206 str. Kraków.

Menčík, E. (1960): Přehledný geologický rozbor podslezské a slezské jednotky a jejich vztah k Českému masívu. I. etapa: Východní část Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydí, jejich geologická stavba a otázka jejich živičnosti. - MS Geofond. Praha.

Menčík, E - Tyráček, J. (1985): Přehledná geologická mapa Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. - Ústř. Úst. geol. Praha.

Menčík, E. et al. (1970): Základní geologická mapa 1:25 000 M-34-86-B-c Jablunkov. Vysvětlivky k základní geologické mapě. - MS Geofond Praha.

Menčík, E. et al. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd. - Ústř. Úst. geol., 304 str. Praha.

Pesl, V. et al. (1969): Základní geologická mapa 1:25 000 M-34-85-D-b Bílá. Vysvětlivky k základní geologické mapě. – MS Geofond Praha.

Pesl, V. (1990): Geologická mapa 1:50 000 25-24 Turzovka. - Čes. geol. Úst. Praha.

Roth, Z. et al. (1962): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000 M-34-XIX Ostrava. - Nakl. Českoslov. Akad. Věd, 292 str. Praha.

Roth, Z. et al. (1969): Vrt Staré Hamry 1 A (okres Frýdek - Místek). - MS Geofond. Praha.