NEJSPODNĚJŠÍ BADEN (STŘEDNÍ MIOCÉN) V OKOLÍ MOKRÉ U BRNA

Rostislav Brzobohatý, Vít Kudělásek, Slavomír Nehyba

Abstrakt

Marine sediments (basal sands and gravels with calcareous clays, thickness up to 35 m) were found in the depression north from Mokrá near Brno. The calcareous clay contains a very rich foraminifera assemblage. Dominant plankton species with Praeorbulina glomerosa circularis (Blow) can be compared to assemblages of the uppermost part of the Grund Formation in the Lower Austria and indicate age of the Earliest Badenian. These sediments also date several morphological phenomena in the southern part of the Moravian Karst (Drahany Upland).

Bibliografická citace

Brzobohatý, R., Kudělásek, V., & Nehyba, S. (2016). NEJSPODNĚJŠÍ BADEN (STŘEDNÍ MIOCÉN) V OKOLÍ MOKRÉ U BRNA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5099

Klíčová slova

Carpathian foredeep; Lower Badenian (Middle Miocene); stratigraphy

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Brzobohatý, R. (1996): Neogenní sedimenty v okolí Mokré. - MS, Archiv Cementárny Mokrá.

Cicha, I. (1995): Nové poznatky k vývoji neogenu centrální Paratethydy. - Knih. Zem. Plyn Nafta, 16: 67 - 71. Hodonín.

Cicha, I. - Čtyroká, J. (1998): The Carpathian Foredeep. - In Cicha, I. - Rögl, F. - Rupp, Ch. - Ctyroka, J.: Oligocene - Miocene foraminifera of the Central Paratethys. - Abh. senckenberg. naturforsch. Ges., 549 : 1 - 325. Frankfurt a M.

Hladil, J. a kol. (1987): Vysvětlivky ke geologické mapě 1: 25 000, list Mokrá-Horákov. - MS, Archiv Českého geologického ústavu. Praha.

Musil, R. (1998): Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu. - Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 5: 11 - 15. Brno.

Švábenická, L. - Čtyroká J. (1999): 60. Stratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria). - Biul. Panst. Inst.Geol., 387: 187 - 188. Warszawa.