SEDIMENTY SPODNÍHO BADENU U HOSTIMI: GEOMORFOLOGICKÁ INTERPRETACE DOSAVADNÍCH ZJIŠTĚNÍ

Martin Brzák, Slavomír Nehyba

Abstrakt

Application of geophysical methods helps to recognise an asymmetrical tectonic depression below the occurrence of Lower Badenian deposits in the surroundings of Hostim. The depression filled dominantly by mottled clays is more than 60 m deep. The basal part of its fill is product of deep tropical weathering (in situ position). The upper part of the clays was redeposited in terrestrial (fluvial) conditions. Lower Badenian sands and gravels (clastic coast deposits, relative sea-level rise) form the topmost part of the pro file. Morphostructural analysis discovered system of fault-line valleys or fault-angle valleys, in the northern surroundings of the locality. Some features of the Nedveka river valley can reflect its epigenetic development.

Bibliografická citace

Brzák, M., & Nehyba, S. (2016). SEDIMENTY SPODNÍHO BADENU U HOSTIMI: GEOMORFOLOGICKÁ INTERPRETACE DOSAVADNÍCH ZJIŠTĚNÍ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5098

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Lower Badenian basal clastics; fault-line valley; fault-angle valley

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Hatala, J. (1959): Průzkum štěrkopísků v ČSR, 1958 Hostim. - MS Geofond ČR Praha.

Hladíková, J. - Hladilová, Š. - Nehyba, S. (1992): Preliminary results of new investigations of Miocene sediments at Hostim (SW Moravia). - Knihovnička ZPN, 15: 165 - 175. Hodonín.

Hubatka, F. - Synek, V. (1999): Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Hostim. - 10 s. + 3 přílohy. Nepublikovaná zpráva. Geofyzika a. s. Brno.

Krystek, I. (1983): Výsledky faciálního a paleogeografického výzkumu mladšího terciéru na jihovýchodních svazích Českého masívu v úseku “jih”. - Fol. Univ. Purk. Brun., Geol, 24, 9, 1 - 47. Brno.

Matějovská, O. (ed.) (1991): Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 24 - 33 Moravský Krumlov. - ČGÚ Praha.

Plíšek, A. - Štěpánek, P. (eds.) (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 23 - 44 Moravské Budějovice. ČGÚ Praha.