SOUČASNÝ GEOMORFOLOGICKÝ VÝZKUM V ZÁPADNÍCH BESKYDECH A PODBESKYDSKÉ PAHORKATINĚ

Tomáš Pánek, Jan Hradecký

Abstrakt

The results of geomorphological research in the area of Západní Beskydy Mts. and Podbeskydská pahorkatina Hillyland are discussed. Geomorphological mapping took place in three localities in the area of flysch Carpathians – Skalická Strážnice (Podbeskydská pahorkatina Hillyland), Mt. Smrk (Moravskoslezské Beskydy Mts.) and Čantoryjská hornatina Highland (Slezské Beskydy Mts.). For the first locality interactions between fluvial and slope system are typical. Large landslides on the eastern slopes were caused by lateral erosion of Morávka River. The research in the area of Mt. Smrk was oriented to the periglacial forms especially nivation forms. There is not any evidence of glacial forms on the northern slopes of Mt. Smrk. The third locality is the area of large gravitational deformations (Mt. Velký Stožek and Mt. Velká Čantoryje) in tectonicaly deformed flysch rocks.

Bibliografická citace

Pánek, T., & Hradecký, J. (2016). SOUČASNÝ GEOMORFOLOGICKÝ VÝZKUM V ZÁPADNÍCH BESKYDECH A PODBESKYDSKÉ PAHORKATINĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5096

Klíčová slova

Západní Beskydy Mts.; Podbeskydská pahorkatina Hillyland; geomorphological mapping; landslides; mountain glaciation

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bober, L. - Wójcik, A. (1977): Structural landslides in the Region of the Prusów Ridge (Beskid iwiecki Mts.). – Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 11, 156 - 167, Kraków.

Czudek, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. - Nakl. Sursum, Tišnov.

Činčura, J. (1967): Príspevok k veku poriečnej rovne v Západných Karpatoch. - Geografický časopis, 19, 316-326, Bratislava.

Demek, J. - Kopecký, J. (1997): Geomorfologické poměry Králického Sněžníku (Česká republika). - Geografie, 8, 7-30, Brno.

Mazúr, E. - Činčura, J. (1975): Pověrchnosti vyrovnivanija Zapadnych Karpat. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 9, 27-36, Kraków.

Menčík, E. et. al. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. - Ústř. Úst. geol. Praha.

Pečeňová, M. (1988): Svažné terény ve Skalici u Frýdku-Místku (diplomová práce). - Pedagogická fakulta, Ostrava.

Pelíšek J. (1952): K otázce zalednění Moravskoslezských Beskyd. - Sborník ČSSZ, 57, 60-65, Praha.

Vitásek, F. (1956): Glaciální morfologie našich hor v posledních letech. - Práce Brněnské základny ČSAV, 28, 3, 135-146, Praha.

Wagner, J. ed. (1990): Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí. - Knihovna ČSS, sv. 17, Praha.

Macoun, J. et al. (1965): Kvartér Ostravska a Moravské brány. - Ústř. Úst. Geol. Praha, ČSAV.