ŘEKA MORAVA NA MAPÁCH III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ Z LET 1876 – 1880: PŘÍSPĚVEK K FLUVIÁLNÍ DYNAMICE

Helena Kilianová

Abstrakt

The Morava River shows in its middle and lower part on maps of III. (Austrian) Military Mapping from years 1876 - 1880 free meanders. Regulated is only in section between town of Kroměří and village Kvasice. Map shows features, which enables to study the dynamics of fluvial processes (e.g.. sandbanks). The whole floodplain and river pattern 1976 - 1880 were digitized and are shown on digital maps in the system Arc-Info.

Bibliografická citace

Kilianová, H. (2016). ŘEKA MORAVA NA MAPÁCH III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ Z LET 1876 – 1880: PŘÍSPĚVEK K FLUVIÁLNÍ DYNAMICE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5091

Klíčová slova

the Morava River; III. (Austrian) military mapping; fluvial dynamics; changes in the river bed lengths

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Kirchner, K. - Ivan, A. (1999): Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, VI, 19 - 20. Brno.

Listy topografické sekce 1 : 25 000 III. vojenského mapování (1876 - 1945), K.u.k. Militärgeographiches Institut Wien a Vojenský zeměpisný ústav v Praze.

Listy speciálních map 1 : 75 000 III. vojenského mapování (1880 – 1894), K.u.k. Militärgeographiches Institut Wien.