ŘÍČNÍ TERASA PONÁVKY NA KOUNICOVĚ ULICI V BRNĚ

Jaromír Karásek, Luděk Seitl

Abstrakt

The paper deals with the discovery of fluvial deposits in a building pit at Kounicova street in Brno. By its location the site corresponds to the morphostratigraphical level of the Tuřany terrace. The pebble analysis shows unambiguously that rock material corresponds lithologically to the composition of the drainage area of the Ponávka-brook. This is the first documented description of the fluvial terrace of this stream on the above level.

Bibliografická citace

Karásek, J., & Seitl, L. (2016). ŘÍČNÍ TERASA PONÁVKY NA KOUNICOVĚ ULICI V BRNĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5090

Klíčová slova

Tuřany terrace; fluvial deposits; provenance of pebbles

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ivan, A. (1982): Reliéf Brněnské kotliny. - Studia geographica 80, 24-46. Brno.

Karásek, J. (1995): Stránská terrace ant its relation to talus deposits on the Stránská skála hill. - Anthropos 26, 29-42. Brno.

Karásek, J. - Seitl, L. (1996): Morfostratigrafická pozice postbádenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995, III, 19-20. Brno.

Karásek, J. - Valoch, K. (1996): Poznámky k novým odkryvům postbádenských štěrkopísků v Brně a okolí. - Acta Mus. Moraviae, Sci. nat. 80, 57-68. Brno.

Kuchovský, T. (1999): Tuřanská terasa v údolí mezi Stránskou skálou a Bílou horou. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, VI, 24-28. Brno.

Musil, R. (1965): Aus der Geschichte der Stránská skála. - Acta Mus. Moraviae, Sci. nat. 50, 75-106. Brno.

Musil, R. (1968): Neue Ergebnisse der Forschungen an der Lokalität Stránská skála. - Acta Mus. Moraviae, Sci-nat. 53, 139-162. Brno.

Musil, R. (1997): Tuřanská terasa Svitavy v Brně. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1996, IV, 14-17. Brno.

Musil, R. et al. (1996): Fluviální akumulace v Brně-Černovicích. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995, III, 28-31. Brno.

Sýkora, L. (1996): Zpráva o mapování kvartéru na listu Brno-západ. - Zprávy o geol. výzk. v r. 1965, 282-285. Praha.

Zapletal, K. (1927): Geologie a petrografie okolí brněnského. - Čas. Mor. zem. musea 25, 67-111. Brno.