GEOLOGICKÉ POMĚRY KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ V OBLASTI BZENEC – PŘÍVOZ

Pavel Havlíček, Zdeněk Novák, Pavla Petrová

Abstrakt

Nature sight “Osypané břehy” is situated on the right bank of Morava river near Strážnice. Air-borne sands and fluvial sediments were studied by Petrová – Novák (1998). Fluvioaeolian, air-borne and fluvial sediments were examined in two new boreholes Hodonín-30 and Hodonín-34. Garnet predominates over amphibole and staurolite in air-borne sand, amphibole predominates over garnet and zircon in fluvioaeolian and fluvial sediments. Studies of assemblages of heavy minerals and the character of grains and matrix show the local occurrence of fluvioaeolian sediments from the base of aeolian complex.

Bibliografická citace

Havlíček, P., Novák, Z., & Petrová, P. (2016). GEOLOGICKÉ POMĚRY KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ V OBLASTI BZENEC – PŘÍVOZ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5087

Klíčová slova

Vienna basin; Quaternary geology; heavy minerals

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dlabač, M. - Plička, M. (1958): Příspěvek ke geologii vátých písků mezi Rohatcem a železniční stanicí Stránice-Přívoz. - Sbor. ÚÚG, 25, odd. geol., 121-133. Praha.

Petrová, P. - Novák, Z. (1999): Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 6, 35-37. Brno.

Petrová, P. - Novák, Z. - Havlíček, P. (1999): Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky „Osypané břehy“ v r. 1998. - Zpr. geol. výzk. v roce 1998, 116-118. Praha.