OCHRANA GEOLOGICKÝCH LOKALIT NA OKRESECH HODONÍN A UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Irena Kohoutová

Abstrakt

In the regions of Hodonín and Uherské Hradiště a net of significant geological localities was established. The localities represent all important geological phenomena appearing on their territories. The current condition of all the localities was recorded, the necessary adjustments were proposed and the degree of conservation was revised or proposed.

Bibliografická citace

Kohoutová, I. (2016). OCHRANA GEOLOGICKÝCH LOKALIT NA OKRESECH HODONÍN A UHERSKÉ HRADIŠTĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5068

Klíčová slova

protection of geological localities; Outer Carpathian Flysh; Vienna Basin; Quarternary; geomorphology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bubík, M. (1995): Louka (okres Hodonín). Geologické a mikropaleontologické zhodnocení pro účely vyhlášení lokality přírodní památkou. - MS ČGÚ, Brno.

Černý, M. (1992): Geologický a petrologický výzkum neovulkanitů na listu Strání 35-12 1 : 50 000. - MS Dipl. práce, Přírodověd. Fak. Masaryk. Univ., Brno.

Čtyroký, P. - Novák, F. (1978): Flyš a medlovické porcelanity v jižní části Chřibů. - Čas. Min. Geol., 30, 2, 185-198, Praha.

Hatala, H. (1989): Havřice - závěrečná zpráva. - MS Unigeo s. p. Ostrava, závod Modřice. Geofond.

Krejčí, O. - Adamová, M. - Bubík, M. - Přichystal, A. - Stráník, Z. (1994): Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993, 21-23, Brno.

Schinzelová, E. (1997): Panonské sedimenty v okolí Hodonína a jejich fauna. - MS Dipl. práce, Přírodověd. Fak. Masaryk. Univ., Brno.