TEKTONICKÁ MIKROZEMĚTŘESENÍ REGISTROVANÁ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V ROCE 2000

Josef Havíř, Jana Pazdírková, Zuzana Skácelová, Zdeňka Sýkorova

Abstrakt

During the year 2000, seismological stations operated by Institute of physics of the Earth recorded 74 weak tectonic micro-eartquakes from the eastern part of the Bohemian Massif, 14 events were located by program HYPO3D. The seismic activity was observed in these regions: region northwards of ternberk, the Hrubý Jesník region (NW of Rýmařov), vicinity of Opava, southeastern part of the Nízký Jeseník region and vicinity of Hranice, southeasternwards of Svitavy, region near Jihlava and northeasternwards of Znojmo.

Bibliografická citace

Havíř, J., Pazdírková, J., Skácelová, Z., & Sýkorova, Z. (2016). TEKTONICKÁ MIKROZEMĚTŘESENÍ REGISTROVANÁ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V ROCE 2000. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5067

Klíčová slova

eastern part of the Bohemian Massif; earthquakes; recent tectonic aktivity

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Cacoń, S. - Dyjor, S. (1999): Neotectonic and recent movements of the Earth crust in Polish part of the Sudeten and the Fore-Sudetic Block. - Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, VI., 2, 11-16.

Figdor, H. - Scheidegger, A.E. (1977): Geophysikalische Untersuchungen an der Diendorfer Störung. - Verh. Geol. B.-A., 3, 243-270. Wien.

Havíř, J. (1998): Napěové a deformační pole ve vybraných regionech východní části Českého masivu. - MS PhD práce, PřF MU. Brno.

Havíř, J. - Skácelová, Z. (1998): Tektonické mikrozemětřesení od Valašského Meziříčí z 1.5.1997. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 100-102. Brno.

Havíř, J. - Skácelová, Z. - Sýkorová, Z. (1997): Recentní tektonické pohyby v jihozápadní části Nízkého Jeseníku. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1996, 6-7. Brno.

Holub, K. - Müller, K (1997): Seismická aktivita zlomů na severovýchodní Moravě. - In: Kaláb, Z. (ed.): Výsledky nových studií v seismologii a inenýrské geofyzice, 175-185. Ostrava.

Holub, K. - Šťastná, E. - Trýbová, M. (1994): Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993. - U-R-GP, 11, 430-435.

Kaláb, Z. (1994): Seismicita frenštátské oblasti - aktuální dodatek. - Sborník referátů z reg. konference seismologů inženýrská seismologie". Ostrava.

Kaláb, Z. - Kumpera, O. - Müller, K. (1995): Seismická aktivita a geofyzikální obraz severní části moravsko-slezské oblasti. - In Kaláb, Z. (ed.): Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice, 38-49. Ostrava.

Pagaczewski, J. (1972): Catalogue of earthquakes in Poland in 1000-1970 years. - Mat. Pomiar. Inst. Geofiz. PAN, 51, 3-36.

Schenková, Z. - Kárník, V. - Schenk, V. (1980): Map of epicentres for Czechoslovakia and adjacent area. - Atlas of seismological maps, Central and Eastern Europe, the Geoph. Inst. of the Czechosl. Academy of Science. Praha.

Skácelová, Z. - Havíř, J. (1999): Earthquakes on the eastern margin of the Bohemian Massif recorded by the stations of the IPE Brno. - Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, V., 2, 16-21.

Skácelová, Z. - Sýkorová, Z. - Havíř, J. (1999): Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 156-157. Brno.

Vyskočil, P. (1991): Recentní pohyby a deformace zemského povrchu na území České republiky a jejich praktické důsledky. - Geodetický a kartografický obzor, 37/79, 1, 6-13.