NOVÉ POZNATKY Z VÝZKUMU SPELEOAEROSOLŮ VE VYBRANÝCH JESKYNÍCH MORAVSKÉHO KRASU

Jiří Faimon, Jindřich Štelcl

Abstrakt

Speleo-aerosols were isolated by ultra-filtration from the atmospheres of some caves of the Moravian Karst. Significant differences in composition were found. The matter collected on ultra-filters in the Soupsko-oůvská Caves had high contents of sulfur (calcium sulfate) and were black colored. The ultra-filter matter from the Císařská Cave, on the other hand, was typically light-gray colored and contained only small quantities of sulfur. In the matter of both localities, heavy metals and chlorine were occasionally found. The resources of sulfur, chlorine, and heavy metals are unknown.

Bibliografická citace

Faimon, J., & Štelcl, J. (2016). NOVÉ POZNATKY Z VÝZKUMU SPELEOAEROSOLŮ VE VYBRANÝCH JESKYNÍCH MORAVSKÉHO KRASU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5064

Klíčová slova

calcite; quartz; organic matter; sulfur; heavy metals; ultrafiltration

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Faimon, J. - Štelcl, J. - Zimák, J. - Slavík, P. (2000): Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras). - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, VII, 146-147. Brno.