PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SEDIMENTOLOGICKÉHO STUDIA PŘEHRADNÍCH SEDIMENTŮ NÁDRŽÍ HORNÍ BEČVA (BESKYDY) A PASTVINY (ORLICKÉ HORY)

Miroslav Bubík, Michal Bíl

Abstrakt

Bottom sediments of Horní Bečva and Pastviny reservoirs were studied during reservoir draining in year 2000. Three sedimentary facies were defined: 1. delta (mostly sand with intercalation of gravel and phytodetritus), 2. streamline affected sediments (alternation of silty muds, sands, silts and phytodetritus intercalations), 3. calm sediments (muds deposited from suspension). Special features of sedimentation in dam basins are discussed. As a useful stratigraphical tool the finds of artefacts were used for dating some sequences. The sedimentation rates for the muds deposited from suspension are estimated 13,9 to 14,4 mm/y for Horní Bečva and 8 to 9 mm/y for Pastviny reservoir. The sedimentation rates in other facies are difficult to estimate. The total sediment accumulation of flooding in 1997 and subsequent two years recognised in Horní Bečva reservoir through different facies can serve as sure approximation: 3 to 7 cm in the calm areas, 40 cm in the streamline and 90 cm in the delta. 25 to 81 cm of streamline sediments represent the same time interval in the Pastviny reservoir.

Bibliografická citace

Bubík, M., & Bíl, M. (2016). PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SEDIMENTOLOGICKÉHO STUDIA PŘEHRADNÍCH SEDIMENTŮ NÁDRŽÍ HORNÍ BEČVA (BESKYDY) A PASTVINY (ORLICKÉ HORY). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5063

Klíčová slova

Moravia; reservoir sediments; holocene; limnology; sedimentology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bubík, M. (1995): Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů Brněnské přehrady. - Zprávy geol. Výzk. v Roce 1994, 16 - 18. Praha.

Nichols, G. (1998): Sedimentology and stratigraphy. - Blackvell Science, 355 pp., London.

Vlček a kol. (1984): Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. - Academia, 316 str., Praha.