BARNATÝ MUSKOVIT A BARNATÝ FLOGOPIT V METAMORFITECH A RUDÁCH ZLATOHORSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU

Pavel Novotný, Jiří Zimák

Abstrakt

Barium contents of both muscovites and phlogopites from metamorphic rocks and ores of the Zlaté Hory ore district have been determined by EPMA. The results obtained show that muscovites from metapelites with intercalations or lenses rich in barite and/or barium feldspars contain 1.5-8.2 wt.% BaO. Muscovites from massive sulphide ores contain up to 6.1 wt.% BaO. Increased barium contents have been established in rock-forming phlogopite (up to 4.7 wt.% BaO). Chloritization of Ba-phlogopite was accompanied by leaching of barium. Therefore, it is assumed that Ba-phlogopite may be considered as an important source of barium for hydrothermal mineralization of the Alpine-type, often containing Ba-feldspars.

Bibliografická citace

Novotný, P., & Zimák, J. (2016). BARNATÝ MUSKOVIT A BARNATÝ FLOGOPIT V METAMORFITECH A RUDÁCH ZLATOHORSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5059

Klíčová slova

Vrbno Group; Zlaté Hory ore district; barium muscovite; barium phlogopite; barium feldspars

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Čabla, V. - Hettler, J. - Tomšík, J. (1979): Ložiska zlatohorského rudního revíru z pohledu teorie tzv. globální tektoniky. - Sbor. GPO, 20, 5-69.

Fojt, B. - Večeřa, J. (2000): Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A.Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 85, 3-45. Brno.

Šrein, V. (1986): Příspěvek k mineralogii dvou typů polymetalického zrudnění ve Zlatých Horách. MS. ÚGG ČSAV Praha.

Šrein, V. (1987): Chemismus sfaleritu a tetraedritu ze dvou vrtů akce Zlaté Hory - prognózy. MS. ÚGG ČSAV Praha.