ALKALICKO-ŽIVCOVÝ PALEORYOLIT Z LUDMÍROVA NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ

Jiří Zimák, Jan Výmola

Abstrakt

The bimodal spilite-keratophyre association in the Konice-Mladeč Belt is poor in acid rocks. A small body of acid volcanites occurs at Ludmírov. Petrographically these rocks correspond to alkali feldspar rhyolite. The studied rocks contain phenocrysts of Kfeldspar, quartz and albite in a fine-grained groundmass composed mainly of quartz and K-feldspar; the proportion of albite in the groundmass is very small. Monazite-(Ce), rutile and zircon are accessory minerals.

Bibliografická citace

Zimák, J., & Výmola, J. (2016). ALKALICKO-ŽIVCOVÝ PALEORYOLIT Z LUDMÍROVA NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5056

Klíčová slova

Konice-Mladeč Belt; alkali feldspar palaeorhyolite; petrography; chemistry

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Crha, J. et al. (1989): Souhrnná závěrečná zpráva vyhledávacího průzkumu Ponikev - Vojtěchov. MS. Unigeo Brno.

Harris, N.B.W. - Pearce, J.A. - Tindle, A.G. (1986): Geochemical characteristics of collision-zone magmatism. - In: Coward, M.P. - Reis, A.C. (eds.): Collision tectonics. Spec.Publ.Geol.Soc., 19, 67-81.

Chlupáč, I. - Svoboda, J. (1961): Geologické poměry konicko-mladečského devonu na Drahanské vrchovině. – Sborník ÚÚG, 28, odd.geol., 347-386. Praha.

Le Maitre, R. W. (1989): A classification of igneous rocks and glossary of terms. Blackwell scientific publications. Oxford-London-Edinburgh-Boston-Melbourne 1989.

Pearce, J. A. - Harris, N.B.W. - Tindle, A.G. (1984): Trace element discrimination diagram for the tectonic interpretation of granitic rocks. J.Petrol., 25, 956-983.

Přichystal, A. (1993): Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska. - In: Přichystal, A. - Obstová, V. - Suk, M. (eds.): Geologie Moravy a Slezska, 59-70. Moravské muzeum Brno a PřF MU Brno.

Rollinson, H. R. (1993): Using geochemical data: Evaluation, presentation, interpretation. Longman Singapore 1996 (reprint).

Štelcl, J. (1962): Zpráva o petrografickém výzkumu devonských vyvřelin severní části Drahanské vysočiny. – Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brun., Geol., sv. III (1962), spis 1, s. 51-65. Brno.

Štelcl, J. - Panovský, K. (1963): Příspěvek k mineralogii a petrografii elezorudných kutisk u Stínavy a Březska na Drahanské vysočině. In: XIV. sjezd Společnosti pro mineralogii a geologii. Sborník referátů, 73-80. Brno.