DEVONSKÉ POLŠTÁŘOVÉ LÁVY Z JIŽNÍ ČÁSTI VRBENSKÉ SKUPINY (SILEZIKUM)

Antonín Přichystal

Abstrakt

The report introduces finds of Devonian pillow lavas from the southern part of the Vrbno Group (Silesicum). They were ascertained at a few places in the surroundings of the village Třemešek. Up to the present time, Devonian pillow lavas have been described only from less metamorphosed rocks of the Moravo - Silesian Klippen Zone situated more to the east or south inside Lower Carboniferous (Culmian) sediments. There are important differences between pillow lavas from the Vrbno Group (low contents of potassium, absence of carbonates, absence of vitric textures) comparing those from the Moravo - Silesian Klippen Zone.

Bibliografická citace

Přichystal, A. (2016). DEVONSKÉ POLŠTÁŘOVÉ LÁVY Z JIŽNÍ ČÁSTI VRBENSKÉ SKUPINY (SILEZIKUM). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5050

Klíčová slova

Silesicum; Vrbno Group; Devonian volcanics; pillow lavas

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barth, V. 1957: Devonské polštářové lávy v okolí Šternberka a Moravského Berouna. - Čas. Mineral. Geol. II, 3, 222-228. Praha.

Barth, V. 1965: Faciální vývoj vulkanického komplexu v jižní části konicko - mladečského devonu na Drahanské vrchovině. - Sbor. Prací přírodověd. Fak. Univ. Palackého v Olomouci, T 17, 13-67. SPN Praha.

Decker, R. - Decker, B. 1989: Volcanoes. - 285 p. W. H. Freeman and comp. New York.

Gnojek, I. - Přichystal, A. 1984: Metalogenetický význam leteckých draslíkových anomálií Nízkého Jeseníku. - Acta Univ. Carol. - Geol., No. 4, 361-388. Praha.

Kjartansson, G. 1967: Volcanic Forms at the Sea Bottom. - Iceland and Mid-Ocean Ridges, Soc. Sci. Islandica, Rit 38, 53-66. Reykjavík.

Le Bas, M. J. - Le Maitre, R. W. - Woolley, A. R. 1992: The Construction of Total Alkali-Silica Chemical Classification of Volcanic Rocks. - Mineralogy and Petrology 46, 1-22.

Přichystal, A. 1985: Spilit-keratofyrový vulkanismus šternbersko-hornobenešovského pruhu v Nízkém Jeseníku. – 219 stran. MS kand. disert. práce. UK Praha, ČGÚ Praha.

Přichystal, A. 1996: Moravskoslezské bradlové pásmo. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995, 113 - 118. Brno.

Zapletal, K. 1931-32: Geologie a petrografie země moravskoslezské s ohledem na uitková loiska. - 280 s. Brno.

Zavarickij, A. N. 1955: Izveržennyje gornyje porody. - 479 s. Moskva.