NOVÉ VÝSLEDKY STUDIA SPODNOBADENSKÝCH SEDIMENTŮ A FOSILIÍ Z NĚKTERÝCH VRTŮ V KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI JIŽNĚ OD BRNA

Šárka Hladilová, Nela Doláková, Slavomír Nehyba, Jana Hladíková

Abstrakt

The sedimentological, paleontological and isotopic studies of the boreholes HJ 1 Chrlice, HJ 2 Otmarov and HJ 103 Opatovice confirmed that the Lower Badenian sedimentation in the studied area differs from the typical Lower Badenian developments (the uncommon absence of basal clastic sediments and of greater thicknesses of calcareous clays - „tegels“, rhytmical interlaminatings of sandy and clayey layers). It was probably primarily influenced by the existence of the Nesvačilka trough. The sedimentation took place in the marine environment with normal salinity, in a relatively shallow water with a relatively high or fluctuating dynamics (globally growing uprwards). The sea shore was rather wet up to swampy, the climate warm but probably not extremely.

Bibliografická citace

Hladilová, Š., Doláková, N., Nehyba, S., & Hladíková, J. (2016). NOVÉ VÝSLEDKY STUDIA SPODNOBADENSKÝCH SEDIMENTŮ A FOSILIÍ Z NĚKTERÝCH VRTŮ V KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI JIŽNĚ OD BRNA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5044

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Lower Badenian; sedimentology; paleontology; isotopic analysis

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Franzová, M. (1986): Dílčí zpráva za I. fázi regionálního hydrogeologického průzkumu neogenních sedimentů v jihozápadní části Karpatské předhlubně - HG průzkum. - MS Geotest Brno a.s.

Hladilová, Š. - Doláková, N. - Nehyba, S. - Hladíková, J. (2000): Lower Badenian sediments and fossils from some boreholes in the Carpathian Foredeep southwards of Brno (Czech Republic) - paleoecological and paleogeographic implications. - Slovak Geol. Mag., 6, 2-3, 305. Bratislava.