ROŽNOVSKÉ SOUVRSTVÍ - NOVÉ FORMÁLNÍ OZNAČENÍ PRO PODMENILITOVÉ SOUVRSTVÍ GODULSKÉHO VÝVOJE SLEZSKÉ JEDNOTKY (MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY, KELČSKÁ PAHORKATINA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)

Mojmír Eliáš

Abstrakt

This paper deals with the formal definition of the Ronov Formation (Paleocene up to early Eocene) of the Silesian Unit (Outer West Carpathians). This formation was uptill named informally as the Silesian Submenilitic Formation. Ronov Formation is about 500 - 800 m thick and consists of flysch deposits - distal turbidities with the predominance of claystone. Sometime it has the facie s of red beds. In its lower part there are developed thick lenses of coarse grained sandstone and conglomerate (proximal turbidities, fluxoturbities and slumps), which are sometime labeled as the Ciêzkowice sandstone.

Bibliografická citace

Eliáš, M. (2016). ROŽNOVSKÉ SOUVRSTVÍ - NOVÉ FORMÁLNÍ OZNAČENÍ PRO PODMENILITOVÉ SOUVRSTVÍ GODULSKÉHO VÝVOJE SLEZSKÉ JEDNOTKY (MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY, KELČSKÁ PAHORKATINA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5042

Klíčová slova

Moravskoslezské Beskydy; Kelčská pahorkatina; Silesian Unit; Godula Development; Rožnov Formation; definition; Submenilitic Formation; Paleocene; Eocene

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Buday, T. et al. (1967): Regionální geologie ČSSR. - II. Západní Karpaty, 2. Nakl.Českoslov. Akad. Věd, 652 str. Praha.

Eliáš, M. (1970): Litologie a sedimentologie slezské jednotky v Moravskoslezských Beskydech. - Sbor. geol. Věd, Ř. G,18, 7-99. Praha.

Matějka, A. - Roth, Z. (1949): Předběžné poznámky ke geologii Moravskoslezských Beskyd. - Sbor. Stát. geol. Úst., 16, 293-328. Praha.

Menčík, E. (1960): Přehledný geologický rozbor podslezské a slezské jednotky a jejich vztah k Českému masívu. I. etapa. Východní část Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydí, jejich geologická stavba a otázka jejich živičnosti. - MS Geofond Praha.

Menčík, E. et al. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. - Ústř. Úst. geol. 304 str. Praha.

Roth, Z. et al. (1962a): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR M-33-XXIV Olomouc. - Nakl.Českoslov. Akad. Věd, 226 str. Praha.

Roth, Z. et al. (1962b): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR M-34-XIX Ostrava. - Nakl.Českoslov. Akad. Věd, 292 str. Praha.