SESUVNÉ ÚZEMÍ VACULOV-SEDLO: VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍCH A MAPOVACÍCH PRACÍ

Ivo Baroň

Abstrakt

The complex slope failure at Vaculov Sedlo is located about 8 km north-east of Vsetín (E Moravia). It is almost 150 ha large and belongs among the largest landslide areas of the Czech Republic. Sandstone and claystone flysch rocks of the Belovea Formation are affected with several types of slope movements: e.g. block rotational sliding, frontal or flow sliding, colluvial creeping, toppling, rock falling etc. Some pseudokarst landforms as dolines, caves or rock surface microforms occur at the Vaculov - Sedlo slope failure.

Bibliografická citace

Baroň, I. (2016). SESUVNÉ ÚZEMÍ VACULOV-SEDLO: VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍCH A MAPOVACÍCH PRACÍ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4998

Klíčová slova

Flysch; slope failure; landslide; pseudokarst

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Baroň, I. (1995): Geomorfologické tvary reliéfu v Malé Bystřici - Vaculově. - MS. Maturitní práce ze zeměpisu. Masarykovo gymnázium, Vsetín.

Baroň, I. (2001): Pseudokrasové jeskyně. - In.: Pavelka J., Trezner J. (eds.): Příroda Valaska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, 504 pp. Vsetín.

Baroň, I. (in press.): Lokalizace podzemních dutin ve vybraných svahových deformacích na základě sledování mastných fleků a ventarol. - Speleofórum, ČSS, 21. Praha

Baláž, E. (1956): Pověsti valašského lidu na Bystřicku. - Československá ethnografie, 4, 4: 401-410. Praha.

Demek, J. et al. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a níiny. - Academia, 584 s. Praha.

Dikau, R. – Brunsden, D. – Schrott, L. – Ibsen, M.-L., (eds.) (1996): Landslide recognition, Identification, Movements, and Causes. - John Wiley & Sons, Chichester 1996, 251 s.

Kirchner, K. (1994): Pseudokrasové tvary ve vsetínských vrších. - V. Miedzynarodowe sympozjum pseudokrasowe. Szczyrk-Polska, 41 s.

Kirchner, K. – Krejčí, O. (1998a): Charakteristika jevů, způsobených extrémními srákami v roce 1997 na Vsetínsku: návrhy řešení způsobených škod. - Geol.výzk.Mor.Slez.v r. 1997, 103 - 108, Brno.

Kirchner, K. – Krejčí, O. (1998b): Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Moravia (Vsetín District), triggered by extreme rainfalls in 1997. - Moravian Geographical Reports, 6, 1, 43-52. Brno.

Kirchner, K. - Krejčí, O. (1999): Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín). - Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, 181, Geografie – Geologie, 7, s. 103-109. Ostrava.

Krejčí, O. - Jurová, Z. - Hubatka, F. - Kirchner, K. (1999): Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín. - Sborník XI. Mezinárodní vědecké konference, 18.-20. října 1999. Fak. Stavební VUT, s. 11-14. Brno.

Krejčí, O. - Kirchner, K. - Hubatka, F. (2000): Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1997 (an example from Vsetín District). - In: E. Bromhead – N. Dixon and M-L. Ibsen eds. Landslides in research, theory and practice Vol. 2. Proceedings of the 8 th International Symposium on Landslides held in Cardiff.

Nemčok, A., Pašek, J., Rybář, J. (1974): Dělení svahových pohybů. - Sborník geologických věd, HIG, 1974, 11, 77-97. Ústřední ústav geologický, Praha.