KONTAKT METABAZITOVÉ ZÓNY A GRANITOIDŮ BRNĚNSKÉHO MASIVU V GROHOVĚ ULICI V BRNĚ

Zdeněk Železný, Rostislav Melichar

Abstrakt

The studied contact zone between metabasites and granodiorites is modified by dip-slip brittle-ductile shear zone. The sense of movement derived from reorientation of aplite dykes in mylonites indicates normal faulting on this subvertical west-dipping shear zone. The age of tectonic movement is the most probably variscan.

Bibliografická citace

Železný, Z., & Melichar, R. (2016). KONTAKT METABAZITOVÉ ZÓNY A GRANITOIDŮ BRNĚNSKÉHO MASIVU V GROHOVĚ ULICI V BRNĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4997

Klíčová slova

Brno massif; tectonics

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Breemen, O. van et al. (1982): Geochronological studies of the Bohemian Massif, Czechoslovakia, and their signifikance in the evolution of the Central Europe. – Trans. Roy. Soc. Edinburgh: Earth Sci., 73, 89–108. Edinburgh.

Finger, F. – Tichomirova, M. – Pin, Ch. – Hanžl, P. – Steyrer, H. P. (1998): Relics of a Proterozoic, early-Panafrican back-arcbasin ophiolite in the Brno Massif, eastern Czech Republic. – Acta Univ. Carol., Geol., 42, 2, 246. Praha.

Dallmeyer, D. R. et al. (1994): Ar/Ar mineral age controls on the tectonic evolution of the south-eastern Bohemian Massif. – Pree-Alpine crust in Austria, Excursion Guide, 14–22.

Hanžl, P. – Melichar, R.(1997): The Brno Massif: A section trough the active Continental Margin or Composed Therane? – Krystalinikum, 23, 33–58. Brno.

Hladil, J. (1991): Čelechovické vápence v deformačních strukturách na v. okraji boskovické brázdy. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990, 55. Praha.

Hrouda, F. (1991): The internal structure of the Brno Massif based on petrophysical investigations. – Abstracts of Geological workshop „Moravian windows“, 10. Moravský Krumlov.

Melichar, R. – Roupec, P. (1994): Nové poznatky o geologii brněnského masivu jižně od Černé Hory. Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993, 90–91. Brno.

Svoboda, J. et al. (1964): Regionální geologie ČSSR. I. Český masív. 1. Krystalinikum. – Ústř. Úst. geol. Praha.

Zapletal K. (1932): Geologie a petrografie země Moravskoslezské s ohledem na užitková ložiska. – Vlastivěd. publ. Moravskoslezské, 1, 1–284. Brno.