MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD NA HISTORICKÉM LOŽISKU „GLÜCK AUF“ U SEČE (U JESENÍKU)

Jiří Zimák

Abstrakt

The studied fragments of low-grade iron ores were found in the dump material at the historical deposit Glück auf near Seč in the northern part of the Vrbno Group. Magnetite occurs as disseminations or thin massive bands in rocks of a volcano-sedimentary complex (amphibole-biotite gneisses with epidote, impure calcite marbles and layered rocks composed mainly of epidote, amphibole, biotite, quartz, plagioclase und calcite). Also present are hydrothermal quartz-feldspar-calcite veins with magnetite.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2016). MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD NA HISTORICKÉM LOŽISKU „GLÜCK AUF“ U SEČE (U JESENÍKU). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4996

Klíčová slova

Vrbno Group; petrography; iron ores; magnetite

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Leake, B.E. et al. (1997): Nomenclature of amphiboles: Report of the Subcommitte on Amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. - Canad. Miner., 35, 219-246.

Leake, B.E. - Hey, M.H. (1979): Addendum to The nomenclature of amphiboles. - Mineral. Mag., 42, 561-563.

Melka, K. (1965): Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. – Věst. Ústř. Úst. geol., 40, 23-27.

Novotný, M. - Štelcl, J. (1961): Petrografie severovýchodní části Hrubého Jeseníku. - Folia Přír.fak.UJEP v Brně, Geol., sv. II, spis 2, 1-124.

Ploskonka, S.R. (1953): Geologie okolí magnetitového ložiska Seč (Franková) u Jeseníku. MS. Dipl.práce. PřF UK Praha 1953. 46 s.

Ploskonka, S.R. (1954): Předběžná zpráva o geologickém mapování v okolí magnetovcového ložiska Jeseník-Seč (Franková). - Zpr.geol.Výzk. v r. 1953, 154-155.