GRANÁT Z MOLDANUBICKÝCH RUL URANOVÉHO LOŽISKA ROŽNÁ

Miloš René

Abstrakt

Garnets from biotite and amphibole-biotite gneisses of the Rožná uranium deposit are part of grossularite-almandine solid solution. The content of grossularite component is significantly higher as a amount of this component in garnets from biotite paragneisses of other units of the Moldanubian Zone. Chemical composition of analysed garnets is very close to the composition of garnets from skarn bodies of the Gföhl unit. Garnet host rocks of the Roná uranium deposit and skarns of the Gföhl unit are probable part of the same volcano-sedimentary formation.

Bibliografická citace

René, M. (2016). GRANÁT Z MOLDANUBICKÝCH RUL URANOVÉHO LOŽISKA ROŽNÁ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4995

Klíčová slova

Moldanubian Zone; gneiss; garnet

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fediuková, E. (1967): Distribution of FeO, MgO and MnO in the minerals of some Moldanubian metamorphic rocks. - Krystalinikum, 5, 7-26. Praha.

Matějovská, O. (1967): Der Chemismus der Granate aus dem moldanubischen Granulitkomplex von Náměšť n. O. (Mähren, ČSSR). - Geologie, 16, 64-73. Berlin.

Němec, D. (1967): Granate westmährischer Skarngesteine. - Geologie, 16, 157-168. Berlin.

Pertold, Z. – Pertoldová, J. – Pudilová, M. (1997): Metamorphic history of skarns in the Gföhl unit, Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin. - Acta Univ. Carol., Geol., 41, 157-166. Praha.

Petrakakis, K. (1986): Metamorphism of high grade gneisses from the Moldanubian zone, Austria, with particular reference to the garnets. - J. Metamorph. Geol., 4, 323-344. Amsterdam.

René, M. (2001): Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou. - Zpr. geol. Výzk. v roce 2000, 103-106. Praha.

Stárková, I. – Veselá, M. – Moupic, Z. – Chmelař, J. (1993): Příspěvky k problematice západomoravského krystalinika. - Geologie Moravy a Slezska, 15-30. Brno.

Zaydan, A. – Scharbert, H. G. (1983): Petrologie und Geochemie moldanuscher Series im Raume Persenbeug (südwestliches Waldviertel). - Jb. Geol. Budensanst., 126, 181-199. Wien.

Zrůstek, V. (1973): Geologická stavba a perspektivy rozšíření uranu v oblasti Žďársko-strážeckého moldanubika. Prognózní ocenění ČSSR na uran, 1. etapa. - MS, Geologický průzkum ČSUP, Nové Město na Moravě.