VÝSLEDKY GAMA-SPEKTROMETRICKÉHO STUDIA KRYSTALINIKA HORNOMORAVSKÉHO ÚVALU

Antonín Přichystal, Ivan Gnojek, Stanislava Bednaříková

Abstrakt

The paper brinks a description of a few small granitoid outcrops (the Olomouc Massif) in the Upper Moravian Basin, which are believed to be a part of the Brunovistulicum. In addition to a short petrographic characterization the attention has been focussed on ground gamma-ray spectrometric determination of K, U, Th and magnetic susceptibility survey. The comparison with analogical data from the nearest outcrops of the Brunovistulicum, i. e. eastern granitoid part of the Brno Massif, has shown a substantial difference. In our opinion, the Olomouc Massif and the eastern part of the Brno Massif can not be connected together in so called Slavkov terrane as is supposed by Finger – Pin (1997).

Bibliografická citace

Přichystal, A., Gnojek, I., & Bednaříková, S. (2016). VÝSLEDKY GAMA-SPEKTROMETRICKÉHO STUDIA KRYSTALINIKA HORNOMORAVSKÉHO ÚVALU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4994

Klíčová slova

Brunovistulicum; central Moravia; granitoids; K; U; Th abundances; magnetic susceptibility

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barth, V. (1958): Historický přehled geologických výzkumů v Hornomoravském úvalu. – Sbor. VP v Olom., Přír. vědy 5, 25-78. Praha.

Barth, V. – Kopečný, V. – Panoš, V. – Pek, I. – Zapletal, J. (1971): Geologické exkurze do Hornomoravského úvalu a okolí. – 96 stran. PřF UP Olomouc.

Bednaříková, S. (2001): Geologické a petrografické zhodnocení krystalinika Hornomoravského úvalu. – MS, diplomová práce. Katedra geol. paleontol. PřF MU v Brně.

Dudek, A. (1980): The crystalline basement block of the Outer Carpathians in Moravia: Bruno-Vistulicum. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat.-přír., 90, 8, 1-85. Praha.

Finger, F. – Pin, Ch. (1997): Arc-type crustal zoning in the Bruno-Vistulicum, eastern Czech Republic: A trace of the Late-Proterozoic Euro-Gondwana margin. – J. Czech Geol. Soc., 42, 3, p. 53. Praha.

Finger, F. – Hanl, P. – Pin, C. – Quadt, A. von – Steyrer, H. P. (2000): The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central European Variscides. – In: Franke et al. (eds.), Orogenic Processes: Quantification and Modelling in the Variscan Belt, 103-112. Geol. Soc., London, Spec. Publ., 179, 103-112.

Hlobilová, J. (1963): Příspěvek k petrografii krystalinika v Hornomoravském úvalu. I. – Acta Univ. Pal. Olom., Fac. r. nat., 10, 119-177. SPN Praha.

Kopečný, V. (1975): Dynamometamorfóza granitoidů na Babě u Olomouce. – Čas. Slez. Muz., A, 24, 49-55. Opava.

Němcová, J. (1970): Příspěvek k petrografii krystalinika v Hornomoravském úvalu. II. – Sbor. Prací Univ. Palackého (Olomouc), Geogr. Geol., 9, 57-63. Olomouc.

Růžička, M. et al. (1995): Geologická mapa ČR 1: 50 000, list 24-24 Prostějov. – Čs. geol. Úst. Praha.

Štelcl, J. – Weiss, J. a kol. (1986): Brněnský masív. – 1-255. UJEP Brno.