PODMÍNKY VZNIKU HYDROTERMÁLNÍ KALCIT-KŘEMEN-SULFIDICKÉ MINERALIZACE U HRANIC

Marek Slobodník, Jiří Zimák, Zdeněk Dolníček

Abstrakt

There are numerous calcite veins with quartz and little sulphides that cut through the Devonian limestones near Hranice. They are assumed to be a post-Variscan mineralization stage. Low temperature fluids (50 to 100°C), from which hydrothermal minerals precipitated, can be best interpreted as mainly basinal fluids (type H2O-NaCl-CaCl2). The fluid system has been influenced by meteoric and marine water (d18O of fluids between -7 and 0 ‰ SMOW). Highly variable precipitation conditions are indicated by zonal structures of most mineral phases. Such conditions are comparable with other vein type mineralizations in the Moravo-Silesian Paleozoic.

Bibliografická citace

Slobodník, M., Zimák, J., & Dolníček, Z. (2016). PODMÍNKY VZNIKU HYDROTERMÁLNÍ KALCIT-KŘEMEN-SULFIDICKÉ MINERALIZACE U HRANIC. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4991

Klíčová slova

Devonian; veins; calcite; fluids; isotopes

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bodnar, R .J. (1993): Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. – Geochim. Cosmochim. Acta, 57, 683-684.

Borisenko, A. S (1977): Izučenije solevovo sostava rastvorov gazovo-židkich vklučenij v mineralach metodom kriometrii. – Akad. Nauk SSSR, Sibir. odd., 8, 16-27. Novosibirsk.

Dolníček Z. – Fojt, B. – Slobodník, M. (2001): Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 8, 42-44. Brno.

Dubois, M. – Marignac, C. (1997): The H2O-NaCl-MgCl2 ternary phase diagram with special application to fluid inclusion studies. – Econ. Geol., 92, 114-119.

Dvořák, J. (1957): Příbojový reliéf tortonského moře v oblasti hranického devonu. – Čas. Mineral. Geol., 2, 2, 120-127. Praha.

Friedman, I. – O’Niel, J. R. (1977): Compilation of stable isotope fractionation factors of geochemical interest. U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 440-KK, 49p.

Gadas P. – Hrazdil V. (2000): Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě. – Minerál, 7, 5, 374-378. Brno.

Losert, J. (1955): Význam hydrotermálních minerálů pro stanovení karpatského stáří některých střiných dislokací v hranickém devonu. – Acta Univ.Carol., Geol., 1955, 229-264. Praha.

Mikuláš, R. – Pek, I. (1995): Tertiary borings in Devonian limestone rockgrounds from Hranice (northern Moravia, Czech Republic). – Věst. Čes. geol. Úst., 70, 1, 19-26. Praha.

O’Neil, J. R. – Clayton, R. A. – Mayeda, T. K. (1969): Oxygen isotope fractionation in divalent metal carbonates. - J. Chem. Phys., 51, 5547-5558.

Slobodník, M. – Muchez, Ph. – Viaene, W. – Žák, L. (1999): Geologický význam výskytu Zn-Pb mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 6, 90-92. Brno.

Slobodník, M. – Muchez, Ph. – Dolníček, Z. (2001): Zn-Pb-Cu mineralization in reef carbonates beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: possible extremity of the Silesian-Cracow MVT district. – In: A. Piestrzynski et al.: Mineral deposits at the beginning of the 21st century, A.A. Balkema Publishers, pp. 209-212.