TEKTONIKA VÝSKYTU DEVONU U ADAMOVA

Roč.9,(2002)

Abstrakt
There is a special occurrence of Upper Devonian rocks within the Proterozoic granodiorites of the Brno Massif in the surroundings of Adamov (about 1 km NNE of Adamov). The outcrops consist of basal clastics and limestones. The rocks are strongly ductile or brittle-ductile strained. The dip direction and dip of foliation vary from 316/88 in the basal clastics to 256/50 in the limestones. The trend and plunge of axis of the cylindricity is 220/38 and corresponds to the average lineation 215/29. The setting of the Devonian rocks in Proterozoic granodiorites is interpreted as a tectonic slice along a fault plane. According to asymmetric structures, the western block was thrusted over the eastern block to the NE. The deformation passed through several steps: 1. Upper block was thrusted over the lower one (D1); 2. This tectonic zone was strained by younger dextral thrust (D2); 3. The final structure was modified by neotectonics faulting and rotation.

Klíčová slova:
Moravian karst; Brno massif; variscan thrusting; neotectonics
Reference

Buriánek, D. – Melichar, R. (1997): Devonské vápence zvrásněné s granodiority brněnského masivu v okolí Valchova. – Sborník II. semináře České tektonické skupiny, 50–51. Ostrava.

Dvořák, J. – Friáková, O. – Mitrenga, P. – Rejl, L. (1984): Vliv stavby východní části brněnského masívu na vývoj nadloních sedimentárních formací. – Věst. Ústř. Úst. geol., 59, 1, 21–28. Praha.

Dvořák, J. – Pták J. (1963): Geologický vývoj a tektonika devonu a spodního karbonu moravského krasu. – Sbor. geol. Věd, Geol., 3, 49–84. Praha.

Hanl, P. (1996): Geologický profil brněnským masivem mezi Čebínem a Skalním mlýnem. – MS, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity. Brno.

Kettner, R. (1949a): O zavrásnění devonu Moravského krasu do brněnské vyvřeliny mezi Adamovem a Josefovem. – Věst. St. geol. Úst. Čs. Republ., 24, 99–100. Praha.

Kettner, R. (1949b): Geologická stavba severní části Moravského krasu. – Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II, 59, 11, 1–29. Praha.

Melichar, R. – Čech, S. (1999): Stop 7: Blansko-Dolní Lhota. 4th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Blansko-Češkovice, April 15–18, 1999, Abstracts. – Geolines, 8, 90. Praha.

Melichar, R. – Hladil, J. – Leichmann, J. (1999): Stop 8: Valchov. 4th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Blansko-Češkovice, April 15–18, 1999, Abstracts. – Geolines, 8, 90-91. Praha.

Melichar, R. – Kalvoda, J. (1997): Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu. – Sborník II. semináře České tektonické skupiny, 51–52. Ostrava.

Rez, J. (2001): Tektonika výskytu devonu u Adamova. – MS, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

Slavík, L. – Chadima, M. – Melichar, R. – Hanl, P. (1996): Problematika styku brněnského masivu a devonu moravského krasu. – Seminář Skupiny tektonických studií, Jeseník, 26.–29. duben 1996. Program. Abstrakta. Exkurzní průvodce, 43–44. Brno–Jeseník.

Vocilka, M. (1971): Souhrnná závěrečná zpráva Drahanská vysočina. – MS, Geofond Praha. P 29256.

Zapletal, K. (1922): Geotektonická stavba Moravského krasu. – Čas. Mor. zem. Mus., 20, 220–256. Brno.

Metriky

350

Views

188

PDF views