NÁSTIN TEKTONICKÉ STAVBY SEVERNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU

Vojtěch Dvořák, Rostislav Melichar

Abstrakt

The tectonic development of the northern part of Moravian Karst can be divided into three phases at least. The oldest phase is documented by three ductile shear zones (west of Vavřinec village, south of Sloup village and at the eastern margin of the Moravian Karst). The younger tectonic phase is marked by kink bands and the last phase led to origin of axial culmination in lineation trends.

Bibliografická citace

Dvořák, V., & Melichar, R. (2016). NÁSTIN TEKTONICKÉ STAVBY SEVERNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4988

Klíčová slova

Moravian karst; Brno massif; Culm; variscan tectonics; neotectonics

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Buriánek, D. – Melichar, R. (1997): Devonské vápence zvrásněné s granodiority brněnského masivu v okolí Valchova. – II. seminář České tektonické skupiny. Sborník příspěvků, 50–51, Ostrava.

Dvořák, J. (1957): Nové poznatky o geologii devonu severní části Moravského krasu. ––Věst. Ústř. Úst. geol., 22, 5, 353–356. Praha.

Dvořák, J. et al. (1993): Geologie a geomorfologie Moravského krasu. – In: Musil R. et al.: Moravský kras, labyrinty poznání. Adamov.

Dvořák, J. (1997): Geologie paleozoika v okolí Ostrova u Macochy. – J. Czech Geol. Soc., 42, 1–2, 105–110. Praha.

Dvořák, J. – Friáková, O. – Mitrenga, P. – Rejl L. (1984): Vliv stavby východní části brněnského masívu na vývoj nadloních sedimentárních formací. – Věst. Ústř. Úst. geol., 59, 1, 21–28. Praha.

Dvořák, J. – Pták, J. (1963): Geologický vývoj a tektonika devonu a spodního karbonu Moravského krasu. – Sbor. geol. Věd., Geol., 3, 49–84. Praha.

Hanl, P. et al. (1998): Tektonika. – In: Beneš et al.: Jeskynní systém Piková dáma–Spirálová (aneb notný kus historie plánivské speleologické skupiny), 55–59. Brno.

Hanl, P. – Otava, J. et al. (2000): Tektonika. Geologická dokumentace. – In: Audy M. et al.: Amatérská jeskyně (30 let od objevu největšího jeskynního systému České republiky), 107–117. Praha.

Kettner, R. (1935): Zpráva o geologických výzkumech v okolí Sloupu na Moravě. – Čas. Vlasten. Muz. Spol. (Olomouc)., 18, 117–124. Olomouc.

Kettner, R. (1949): Geologická stavba severní části Moravského krasu. – Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II, 59, 1–11. Praha.

Kettner, R. (1967): Problém tektoniky Moravského krasu. – Čs. Kras, 18 (1966), 69–90. Praha.

Kettner, R. (1953): Stavba Moravského krasu. – Sbor. Čs. Společ. zeměp., 58, 1, 13–17. Praha.

Hladil, J. et al. (1991): Carbonate ramp environment of Kellwasser timinterval (Lesní lom, Moravia, Czechoslovakia). – Bull. Soc. belg. Géol., 100, 1–2, 57–199. Bruxelles.

Melichar, R. – Kalvoda, J. (1997): Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu. – II. Seminář České tektonické skupiny. Sborník příspěvků, 50–51. Ostrava.

Melichar, R. – Slobodník, M. (1999): Hřebenáč. – Geolines, 8, 92–93. Praha

Otava, J. – Melichar, R., Špaček, P. (1999): Ostrov u Macochy, the road-cut near the mirror. – Geolines, 8, 92–93. Praha.

Pták J. (1963): Tektonická stavba Moravského krasu a jeho širšího okolí ve světle posledních výzkumů. – Sbor. 14. sjezdu Společnosti pro mineralogii a geologii, 43–55. Brno.

Roupec, P. – Melichar R. (1997): Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu. – II. seminář České tektonické skupiny. Sborník příspěvků, 65–66. Ostrava.

Schullmann, K. et al. (1991): Evolution of nappes in the eastern margin of the Bohemian Massif: a kinematic interpretation. – Geol. Rdsch., 80, 73–92. Stuttgart.

Slavík, L. – Melichar, R. (1996): Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995, 120–122. Brno.

Štelcl, J. (1957): K povaze vrás z moravského a slezského devonu (mikrostrukturní analýsa). – Sbor. k osmdesátinám