IZOTOPICKY ANOMÁLNÍ VÁPENEC Z HRABŮVKY A JEHO SROVNÁNÍ S PODOBNÝMI VÝSKYTY NA MORAVĚ

Zdeněk Dolníček, Jiří Zimák, Marek Slobodnik

Abstrakt

A carbonate rock found recently in the quarry near Hrabůvka (4 km NW from Hranice) cements fragments of Lower Carboniferous (Culmian) greywackes and shales or forms tiny „veins“ cross-cutting the Lower Carboniferous rocks. The carbonate rock is yellowish to grey, formed mainly of micritic calcite with 10 % of clay material. It contains undeterminable fossils of foraminifers, fragments of echinoid spines and sponge spicules. The rock has unusual isotopic composition (d13C = -30.5 to -34.2 ‰ PDB, d18O = -2.9 to -5.6 ‰ PDB). It can be concluded that the studied rock is limestone originated in a specific limited environment. Source of isotopically light carbon could be found in biogenic methane formed by microbial destruction of organic matter or in hydrocarbons (natural gas ± oil) entering the basin. The age of the limestone from Hrabůvka remains unknown, but its geological position, structures, mineralogical, chemical and isotopic compositions are similar to the limestone from Kuřim (10 km NNW from Brno), which was determined as Lower Cretaceous.

Bibliografická citace

Dolníček, Z., Zimák, J., & Slobodnik, M. (2016). IZOTOPICKY ANOMÁLNÍ VÁPENEC Z HRABŮVKY A JEHO SROVNÁNÍ S PODOBNÝMI VÝSKYTY NA MORAVĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4987

Klíčová slova

Moravo-Silesian Culm; limestone; stable isotopes; chemical composition

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Buriánek, D. - Dolníček, Z. (2001): Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv). - Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 8, 77-78. Brno.

Hladíková, J. (1988): Základy geochemie stabilních izotopů lehkých prvků. - Skriptum MU Brno.

Krystek, I. (1972): Předběžná zpráva o nálezu spodno-střednokřídových vápenců v Kuřimi. - Geol. Práce, Správy 58, 256. Bratislava.

Krystek, I. - Samuel, O. (1978): Výskyt kriedy karpatského typu severne od Brna (Kuřim). - Geol. Práce, Správy 71, 93-110. Bratislava.

Zimák, J. (2000): Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm). - Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 1999, 7, 106-108. Brno.