SROVNÁNÍ CHEMISMU DETRITICKÝCH PYROP-ALMANDINŮ LULEČSKÝCH SLEPENCŮ S CHEMISMEM GRANÁTŮ VYBRANÝCH GRANULITŮ ČESKÉHO MASIVU

Renata Čopjaková, Petr Sulovský, Jiří Otava

Abstrakt

The paper presents the comparison of major oxides (microprobe) and trace elements (LA-ICP-MS) chemistry of the detrital pyropealmandines from Luleč Conglomerates with pyrop-almandines of selected granulites of the Czech Massif for the purpose of provenance of the Culm sediments. Chemical compositions of pyrope-almandines from Luleč quarry are in a good correlation with chemical compositions of granulite garnets from Miroslav Crystalline Unit and small granulite bodies W of Jihlava. Pyropealmandines from leptynites of the Polička Crystalline Unit and Náměšť Granulite Massif show great differences in REE patterns. The results seem to indicate the source areas of granulites might have been changing from the older to the younger horizons of the Luleč Conglomerates.

Bibliografická citace

Čopjaková, R., Sulovský, P., & Otava, J. (2016). SROVNÁNÍ CHEMISMU DETRITICKÝCH PYROP-ALMANDINŮ LULEČSKÝCH SLEPENCŮ S CHEMISMEM GRANÁTŮ VYBRANÝCH GRANULITŮ ČESKÉHO MASIVU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4986

Klíčová slova

Drahany Culm; garnet chemistry; trace elements; provenance; cluster analysis

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Otava, J. (1995): Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1994, 69-71. Brno.

Vrána, S. – Novák, M. (2000): Petrology and geochemistry of granulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic. – Věst. Čes. geol. Úst., 75, 4, 405-413. Praha.

Čopjaková, R. (2001): Využití chemismu detritických granátů při určování provenience sedimentů Drahanské vrchoviny. – Dipl. práce, PřF MU 1-80. Brno.

Kotková at al. (2001): Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif). – Geolines, 13, 81-82. Praha.

Pyle, J. M. – Spear, F. S. (1999): Yttrium zoning in garnet: coupling of major and accessory phases during metamorphic reactions. – Geological Materials Research. 1, 6, 1-49. Troy.