TERCIÉRNÍ JESKYNNÍ SEDIMENTY V LOMU MALÁ DOHODA U HOLŠTEJNA V MORAVSKÉM KRASU

Jaroslav Kadlec, Zdeněk Táborský

Abstrakt

Tertiary fluvial sediments were found in two cave channels exposed in a limestone quarry named Malá dohoda at Holštejn near the northern termination of the Moravian Karst. The age of these cave deposits is the Lower Miocene (Ottnangian) based on lithology and heavy mineral assemblage. Subsurface fluvial activity documented by the high position (495 m a.s.l.) of these filled cave channels opens new questions concerning the pre-Badenian fluvial processes and speleogenesis in the Moravian Karst.

Bibliografická citace

Kadlec, J., & Táborský, Z. (2016). TERCIÉRNÍ JESKYNNÍ SEDIMENTY V LOMU MALÁ DOHODA U HOLŠTEJNA V MORAVSKÉM KRASU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4982

Klíčová slova

cave sediments; heavy minerals; Tertiary speleogenesis; Moravian Karst

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Brzobohatý, R. (1996): Neogenní sedimenty v okolí Mokré. - MS, MU Brno, pp. 22.

Dvořák, J. (1994): Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu. - Journal of Czech Geological Society, 39/2, 1-7.

Dvořák J. (1995): Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masívu při podsouvání pod Karpaty. – Knihovnička ZPN, 16, 15-24.

Glozar, P. (1979): Studium sedimentů vyšší jeskynní etáže mezi Macochou a jeskynní Řečiště. - MS, diplom. práce, UJEP Brno, 1-55.

Hanl, P. - Krejčí, Z. - Vít, J. - Otava, J. - Novák, Z. (1999): Geologická mapa Brna a okolí. - Čes. geol. Úst.

Hypr, D., 1975: Miocenní sedimenty v oblasti Moravského krasu a okolí. - MS, Dipl. Thesis, UJEP, Brno: 56s.

Hypr, D. (1981): Jeskynní úrovně v severní a střední části Moravského krasu. - Sbor. Okr. Mus. v Blansku, 12, 65-79.

Jaroš, J. (1958): Příspěvek k paleopotamologickému vývoji střední Svitavy. - Sbor. Čs. společnosti zeměpisné, 63, 215-219.

Kadlec, J. (1997): Shape of fluvial pebbles in surface and subsurface karst streams from Moravian Karst, Czech Republic. - Proc. 12th Int. Cong. Speleol., Basel, 13-16.

Kadlec, J. - Hercman, H. - Nowicki, T. - Glazek, J. - Vít, J. - Šroubek, P. - Diehl, J.F. - Granger, D., 2000: Dating of the Holštejnská Cave deposits and their role in the reconstruction of semiblind Holštejn Valley Cenozoic history (Czech Republic). - Geologos, Univ. A. Mickiewicza (Poznan), 5(2000), 57-65.

Kadlec, J. – Hercman, H. – Beneš, V. – Šroubek, P. – Diehl, J.F. – Granger, D. (2001b): Cenozoic History of the Moravian Karst Cave Systems, Czech Republic. - Proc. 13th Int. Congr. Speleol., CD, Brasilia.

Kadlec, J. – Hercman, H. – Beneš, V. – Šroubek, P. – Diehl, J.F. – Granger, D. (2001a): Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment): cave sediments and karst morphology. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.: LXXXV (2001), 111-161.

Kadlecová, R. - Kadlec, J. (1995): Vznik a stáří Amatérské jeskyně. - Speleo (Praha), 20, 16-22.

Krystek, J. (1981): Pouití výzkumu společenstev těkých minerálů v sedimentárních komplexech. - Folia, Facult. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., Geologia, 22(3), 101-107.

Přibyl, J.(1973): Paleohydrography of the caves in the Moravian Karst (Moravský kras). - Stud. Geogr., 28, 1-64.

Schütznerová-Havelková, E. (1957): Nový nález tortonských sedimentů v dolním údolí Punkvy. - Čsl. kras, 10, 86-88.

Schütznerová-Havelková, E. (1958): Mocnost tortonských sedimentů v Laáneckém údolí v Moravském krasu. - Čsl. kras, 11, 180-182.

Vít, J. (1990): Asociace těžkých minerálů v sedimentech jeskyní Moravského krasu. - Diplom. práce, MS, MU Brno, 1-75.

Vít, J. (1996a): Fluviální sedimenty severní části Moravského krasu. - Disertační práce, MS, MU Brno, 1-110.

Vít, J. (1996b): Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb. - Geol. výzk. Mor.Slez. v r. 1995, 39-41.

Vít, J. (2000a): Sedimentologie. - In: Z. Motyčka, P. Polák, J. Sirotek, J. Vít, (eds.), Amatérská jeskyně: 30 let od objevu největšího jeskynního systému České republiky, Čes. speleol. Spol. (Brno), 121-131.

Vít, J. (2000b): Celková představa o vývoji jeskynního systému. - In: Z. Motyčka, P. Polák, J. Sirotek, J. Vít, (eds.), Amatérská jeskyně: 30 let od objevu největšího jeskynního systému České republiky, Čes. speleol. Spol. (Brno),159-164.