PETROGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA SEDIMENTŮ MAGURSKÉHO FLYŠE NA LISTU MAPY 25-312 HOLEŠOV

Helena Gilíková, Jiří Otava, Zdeněk Stráník

Abstrakt

The Rača Unit of the Magura Nappe in the Hostýn Hills is composed of siliciclastics ranging in age from Early Cretaceous to Early Oligocene. Depositional facial differentiation began at the Cretaceous - Paleogene boundary. The zones (Hostýn and Tří kamenů) differ in higher amount of biodetritus which is typical for the Hostýn Member while higher amount of biotite is typical for the Ráztoka Member. Heavy mineral suite is rich in ultrastable minerals in the Cretaceous sandstones and generally garnet-rich in the Paleogene ones. High contents of hornblende were found in a part of the Hostýn Member. The Rusava Member of the Zlín Formation represents sandy flysch with abundant conglomerates. The heavy mineral suites vary from garnet-rich to zircone-rich.

Bibliografická citace

Gilíková, H., Otava, J., & Stráník, Z. (2016). PETROGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA SEDIMENTŮ MAGURSKÉHO FLYŠE NA LISTU MAPY 25-312 HOLEŠOV. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4981

Klíčová slova

Upper Cretaceous; Paleogene; turbidites; lithology; thin sections; heavy minerals

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Pesl V. (1968): Litofacie paleogénu v magurské jednotce vnějších flyšových Karpat na území listu ČSSR a PLR. – Sbor. geol. Vien, ZK, zv. 9, 71-117, Bratislava.

Pesl, V. et al. (1981): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25.000 25-212 Fryšták. - MS, Geofond, Praha

Peslová, H. (1984): Zhodnocení psamitů na základě asociací průhledných těkých minerálů ma území listu 25-1321

Fryšták. - In Pesl, V (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000 25 – 321 Fryšták, MS Geofond, ČGÚ Praha, Brno.