DOKUMENTACE HOLOCENNÍCH SEDIMENTŮ VE ŠTĚRKOVNĚ U HULÍNA

Jiří Janál

Abstrakt

Some older paleozoological, paleobotanical, archaeological and anthropological findings are known from a gravel pit near Hulín. A basic documentation of Holocene fluvial sediments has been carried out in the years 2000 and 2001. The two initial stages of subfossil soils within a flood loam were found. Samples from fluvial sands under the flood loam have been taken for paleobotanical and dendrochronological analyses.

Bibliografická citace

Janál, J. (2016). DOKUMENTACE HOLOCENNÍCH SEDIMENTŮ VE ŠTĚRKOVNĚ U HULÍNA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4975

Klíčová slova

Upper Moravian Basin; Holocene; fluviatile sediments

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Czudek, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. – SURSUM Tišnov.

Demek, J. et al. (1987): Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. - Praha.

Chybová, H. (1979): Nové archeologické nálezy na okrese Kroměříž. – Studie Muzea Kroměřížska ´79, 76 – 86. Kroměříž.

Chybová, H. (1982): Archeologie v Muzeu Kroměřížska. – Zpravodaj Muzea Kroměříska 1982/1, 3 - 14. Kroměříž.

Coufalík, J. (1979): Nové nálezy pleistocenní zvířeny u Hulína. – Zpravodaj Muzea Kroměřížska, duben 1979, 32. Kroměříž.

Opravil, E. (1977): Stáří povodňových sedimentů v jižní části Hornomoravského úvalu (Kvasice, okres Kroměří). - Sborník geologických věd, Antropozoikum 11, 171- 182. Praha.

Opravil, E. (1983): Údolní niva v době hradištní ( ČSSR – povodí Moravy a Poodří). – Studie Archeologického ústavu Československé akademie věd v Brně, 11, 2. Praha.

Opravil, E. (1999): Ořešák z pleistocénu Kroměřížska. – Muzeum. Sborník Muzea Kroměřížska II, 109 – 111. Kroměříž.

Vrbová-Dvorská, J. - Janál, J. - Škojec, J. (v tisku): Zpráva o odběru vzorků ze subfosilních kmenů pro dendrochronologickou analýzu v povodí řeky Moravy. – Přehled výzkumů 2001, Archeologický ústav AV ČR Brno.