SUBFOSILNÍ POLYGENETICKÁ PSEUDOČERNOZEM V NAVÁTÝCH PÍSCÍCH PŘI SOUTOKU DYJE S MORAVOU („BARVÍNKŮV HRÚD“), JIŽNÍ MORAVA

Pavel Havlíček, Libušše Smolíková

Abstrakt

In the SE surroundings of the Great Moravian site Břeclav-Pohansko the occurrences of aeolian sands in the valleys of the Morava and Dyje Rivers are characteristic. The sands forming dune clusters typically overlie the gravels and sands of the Pleniglacial valley terrace and are dated to Late Glacial, most probably to Younger Dryas. On the dunes the Mesolithic to Slavonic settlements were identified. Complex development of the sanddunes is demonstrated by a subfossil soil (polygenetic pseudochernozem) which evidences the existence of hiatuses in aeolian deposition. Youngest Holocene sediments in the area are overbank silts and loams deposited on the flood plain during high water stands.

Bibliografická citace

Havlíček, P., & Smolíková, L. (2016). SUBFOSILNÍ POLYGENETICKÁ PSEUDOČERNOZEM V NAVÁTÝCH PÍSCÍCH PŘI SOUTOKU DYJE S MORAVOU („BARVÍNKŮV HRÚD“), JIŽNÍ MORAVA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 9. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4974

Klíčová slova

quaternary; palaeopedology; aeolian sediments; dune; floodplain; geochemistry

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Čtyroký, P. (1999): Geologická mapa 1:500.000 moravské části vídeňské pánve. – Zpr. geol. Výzk. v R. 1998, 88-91. Praha.