STOPOVACÍ ZKOUŠKY V KRASU SKUPINY BRANNÉ V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH

Ondřej Zeman, Jiří Bruthans, Anna Vojtěchovská

Abstrakt

Several karst springs in Branná Group between Branná and Vápenná municipalities are used as important water supplies. Nevertheless, there are only few hydrogeology studies in the area. Three quantitative tracer tests were performed in karst occurrences. Velocity of flow, volume of karst conduits, Peclet numbers, recovery and other parameters were computed by means of Qtracer2 program.

Bibliografická citace

Zeman, O., Bruthans, J., & Vojtěchovská, A. (2016). STOPOVACÍ ZKOUŠKY V KRASU SKUPINY BRANNÉ V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4973

Klíčová slova

Branná Group; Rychleby Mts.; tracer test; karst hydrology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Panoš, V. (1962): Krasová hydrografie malých vápencových oblastí na severní Moravě a ve Slezku. – Československý kras 13: 67 – 87. Academia. Praha.

Field, M., (2002): The QTRACER2 program for Tracer Breakthrough Curve Analysis for Tracer Tests in Karstic Aquifers and Other hydrologic Systems. – U.S. Environmental protection agency hypertext multimedia publication in the Internet at http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=54930