PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O TYPOLOGII LOMŮ V ŽULOVSKÉM PLUTONU – LIST VIDNAVA (14-222)

Josef Večeřa

Abstrakt

The study seeks to draft a preliminary classification of the stone quarries in the Žulová Pluton using their purpose, morphology, way of set up and extracted raw materials.

Bibliografická citace

Večeřa, J. (2016). PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O TYPOLOGII LOMŮ V ŽULOVSKÉM PLUTONU – LIST VIDNAVA (14-222). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4972

Klíčová slova

Žulová Pluton; quarries; classification; granitoids