JÍLOVÉ MINERÁLY SVAHOVÝCH SEDIMENTŮ VYBRANÝCH HLUBOKÝCH SVAHOVÝCH DEFORMACÍ NA VSETÍNSKU

Ivo Baroň, Václav Cílek, Rostislav Melichar, Karel Melka

Abstrakt

The clay mineral identification in fine fraction of slope sediments of five individual landslides in vicinity of Vsetín (Flysch Belt of the Western Carpathians) revealed the usual presence of micaceous mineral (illite), kaolinite together with expanding clay minerals such as interstratified structures of micaceous mineral/smectite and chlorite/smectite. The expanding clay minerals possibly represent one of instability factors that may speed up or trigger slope movements.

Bibliografická citace

Baroň, I., Cílek, V., Melichar, R., & Melka, K. (2016). JÍLOVÉ MINERÁLY SVAHOVÝCH SEDIMENTŮ VYBRANÝCH HLUBOKÝCH SVAHOVÝCH DEFORMACÍ NA VSETÍNSKU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4969

Klíčová slova

flysch; clay minerals; landslides; stability

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Baroň, I. – Cílek, V. – Kirchner, K. – Krejčí, O. – Melichar, R. (2002): Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch. – In.: Kirchner, K., Roštínský, P. (eds.): Stav geomorfologických výzkumů v roce 2001 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.- 11.6. 2002 v Brně. Geomorfologický sborník 1, vyd. MU Brno, 10-14.

Baroň, I. – Dobeš, P. (2000): Výsledky speleologických výzkumů na Kopcích u Lidečka. – Speleofórum, 19: 5-11.

Castelli, M. – Scavia, C. (2001): A mechanical model for the analysis of planar landslides in swelling marls. In.:Publicatios committee of the XV ICSMGE (ed.): Proc. 15th Int. Conf. on Soil Mech. and Geotech., – Istanbul, 27-31 August 2001. Balkema, 1111-1114 pp. Rotterdam.

Forlati, F. – Lancellota, R., Scavia, C. – Simeoni, L. (1998): Swelling processes in sliding marly layers in the Langhe region, Italy. – In.: Evangelista and Picarelli (eds.): The Geotechnics of Hard Soils –Soft Rocks. –Proc. Int. Symp., Napoli, 12-14 October 1998. Balkema, 1089-1099 pp. Rotterdam.

Šucha, V. (2001): Íly v geologických procesoch. – Acta Geologica Universitatis Comenianae, Monografická séria, 159 pp. Bratislava.