DVOJSLÍDNÉ GRANITY Z OKOLÍ OŘECHOVA

Miloš René

Abstrakt

The two-mica granites from the Ořechov area are part of occurrences leucocratic tourmaline-bearing granites in the eastern part of the Moldanubian Zone. These granites form small stocks along NE-SW fault. Their significant connection with tectonic structures is also expressed in micro-mylonitic texture of some granite samples. Two-mica granites are highly fractionated rocks with higher ratios of LREE/HREE and Rb/Sr.

Bibliografická citace

René, M. (2016). DVOJSLÍDNÉ GRANITY Z OKOLÍ OŘECHOVA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4967

Klíčová slova

Moldanubian Zone; two-mica granites; tourmaline

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ayres, M. – Harris, N. – Vance, D. (1997): Possible constraints on anatectic melt residence times from accessory mineral distribution rates: an example from Himalayan leucogranites. – Mineral. Mag., 61, 29-36. Oxford.

Buriánek, D. – Novák, M. (2001): Tourmaline-bearing leucogranites from the Moldanubikum. – Mitt. Österr. Miner. Ges., 146, 51-52. Wien.

Bubeníček, J. (1968): Geologický a petrografický vývoj třebíčského masivu. - Sbor. geol. Věd, 13, 133-164. Praha.

Černý, P. – Novák, M. – Fryer, B. J. – Staněk J. (1992): Fertile granite - parents to rare element pegmatites in Czechoslovak Moldanubicum. - In: Abstr. Pap. Symp. Lepidolite-200, 19-20. Brno.

Gordijenko, V.V. – Iljina, A. N. – Timochina, L. A. – Badanina, B. V. – Staněk, J. (1996): Geochemičeskaja model razvitija pegmatitoobrazujuščej rudnomagmatičeskoj sistěmy Zapadnoj Moravii. - Zapis. Vses. Min. občš., 125, 38-48. Petersburg.

Hájek, J. - Grym, V. (1970): Závěrečná zpráva, Českomoravská vysočina - náhrady živců. - MS, Geoindustria. Jihlava.

Hrušková, Z. – Stehnová, I. – Šuráň, J. - Zrůstek V. (1962): Závěrečná zpráva o geologickém mapování oblasti na jih od Habří mezi Strážkem, Lubným a Ořechovem za rok 1961. - MS, Geologický průzkum Uranového průmyslu. Nové Město na Moravě.

Inger, S. – Harris, N. (1993): Geochemical constraints on leucogranite magmatism in the Langtang Valley, Nepal Himalaya,. – J. Petrol., 34, 345-368. Oxford.

Kaláek, J. (1954): O turmalinických horninách na Třebíčsku. - Sbor. přírodověd. Klubu při Domě Osvěty v Třebíči, 6, 3-16. Třebíč.

Maniar, P. D. – Piccoli, P. M. (1989): Tectonic discrimination of granitoids. – Geol. Soc. Amer. Bull., 101, 635-643. New York.

Montel, J. M. (1993): A model for monazite/melt equilibrium and applications to the generation of granitic magmas. – Chem. Geol., 110, 127-146. Amsterdam.

Patino Douce, A. E. (1999): What experiments tell us about the relative contributions of crust and mantle to the origin of granitic magmas. – In: Castro, A. – Fernandez, C. – Vigneresse, J. L. (Eds.) Understanding granites. Integrating new and classical techniques, Geol. Soc. London Spec. Publ., 168, 55-75. London.

Patino Douce, A. E. – Harris, N. (1998): Experimental constraints on Himalayan anatexis. – J. Petrol., 39, 689-710. Oxford.

Pearce, J. A. – Harris, N. B. W. – Tindle, J. (1984): Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. – J. Petrol., 25, 956-983. Oxford.

Ramírez, J. A. – Grundvig, S. (2000): Causes of geochemical diversity in peraluminous granitic plutons: the Jálama pluton, Central-Iberian zone (Spain and Portugal). – Lithos, 50, 171-190. Amsterdam.

Taylor, S. R. – McLennan, S. M. (1985): The continental crust: its composition and evolution, 312 s. Oxford.

Visona, D. – Lombardo, B. (2002): Two-mica and tourmaline leucogranites from the Everest-Makalu region (Nepal-Tibet). Himalayan leucogranite genesis by isobaric heating? – Lithos, 62, 125-150. Amsterdam.

Watson, E. B. – Harrison, T. M. (1983): Zircon saturation revitised: temperature and composition effects in a variety of crustal magma types. – Earth Planet. Sci. Lett., 64, 295-304. Amsterdam.

Zapletal, K. (1933): Geologie a petrografie země Moravskoslezské. - Od Horácka k Podyjí, 280 s. Brno.

Zrůstek, V. (1973): Geologická stavba a perspektivy rozšíření uranu v oblasti žďársko-strážeckého moldanubika. - MS, Geologický průzkum Uranového průmyslu. Nové Město na Moravě.