MINERALOGICKÁ CHARAKTERISTIKA A DISTRIBUCE ILMENITU A TITANITU V ŽULOVSKÉM MASIVU

Zdeněk Losos, Magdalena Šimčíková

Abstrakt

The Žulová massif is composed of Variscan granitoids. Accessory Ti-phases are represented by ilmenite and titanite in all types of these rocks. Rutile is very rare and arises as product of ilmenite alteration. The highest quantity of ilmenite contain tonalites. Granodiorites and granites contain lower quantities of ilmenite. Macroscopic ilmenites (up to 1 cm) occur in pegmatites and lowtemperature hydrothermal assemblages. Our results show the succession of Ti-minerals in granitic rocks of the ulová massif : 1.magmatic ilmenite (laths or skelets) and titanite (euhedral), 2. younger hypogenic titanite surrounds ilmenite I. with sharp borders, 3. secondary (hypergenic) titanite originated from ilmenite by alteration. Ilmenites contain portions of pyrophanite component (7-13 mol.%), highest amount of MnTiO3 was detected in ilmenite from hydrothermal assemblage from the Černá Voda quarry (18 mol.%). Žulová massif is classified as I-type (Losos et al. 1994, Jedlička 1997), our results (in agreement of Zachovalová et al. 2002 a,b), indicate uncommon ilmenite suite. No magnetite was found in rocks of the Žulová massif. Reduction conditions necessary for crystallization of ilmenite in studied granitic rocks are probably in connection with assimilation of big marble bodies of the surrounding metasediments.

Bibliografická citace

Losos, Z., & Šimčíková, M. (2016). MINERALOGICKÁ CHARAKTERISTIKA A DISTRIBUCE ILMENITU A TITANITU V ŽULOVSKÉM MASIVU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4966

Klíčová slova

Silesicum; Žulová massif; ilmenite; titanite

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Čabla, V. (1969) : Stáří žulovského plutonu. – Geol. průzkum, 11, 4, 117-118, Praha.

Hrouda, F. – Aichler, J. – Chlupáčová, M. – Chadima, M. (2001): The Magnetic Fabric in the žulová Pluton and its Tectonic Implications. – Geolines, 13, 62-63, Praha.

Jedlička, J. (1997): Žulovský masiv ve Slezsku – přehled dosavadních znalostí. – Zprávy o geol. výzk. v r. 1998, 121-123, ČGÚ Praha.

Losos, Z. – Hladíková, J. – Fojt, B. (1994): Mineralogy, trace element- and sulphur isotope-geochemistry of sulphide mineralizations related to Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic). – In: Seltman, Kämpf, Möller (eds): Metallogeny of Collisional Orogens: 350-356, Czech Geol. Survey, Prague.

Šimčíková M. (2002): Parageneze minerálů titanu v horninách žulovského masivu. – MS, diplomová práce, PřF MU, 63 str., Brno.

Zachovalová, K. – Leichmann, J. – Švancara, J. (2002a): Žulovský batolit: extenzní, frakcionovaný ilmenit-allanitový I–typový granit. – In „Moravskoslezské paleozoikum 2002“, 34, Brno.

Zachovalová, K. – Leichmann, J. – Švancara, J. (2002b): Žulová Batholith: a post-orogenic, fractionated ilmenite-allanite I-type granite. – Journal of the Czech Geological Society, Praha, Czech Geological Society, 47, 1-2, p. 35-45.