NOVÁ LOKALITA PÁSKOVANÝCH ŽELEZNÝCH RUD V RULÁCH DESENSKÉ SKUPINY SILEZIKA

Dušan Kopa, Bohuslav Fojt

Abstrakt

A new occurrence of banded iron ore (BIF) has been found on the WSW slope of the Vysoká hole Mt. (Hrubý Jeseník Mts.). As in the other cases in the Desná Group, it is surrounded by plagioclase-biotite gneisses, to a various degree retro(gressively) metamorphosed. The gneisses in the environment (hunderds meters) have relatively high magnetic susceptibility. The ores consists of granoblastic quartz with non-continuous strips and/or streaks of magnetite. Among other constituents a small amount of biotite comes, partly altered into chlorite; accsessory minerals are represented by apatite and rare garnet.

Bibliografická citace

Kopa, D., & Fojt, B. (2016). NOVÁ LOKALITA PÁSKOVANÝCH ŽELEZNÝCH RUD V RULÁCH DESENSKÉ SKUPINY SILEZIKA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4965

Klíčová slova

Silesicum; gneisses; magnetite ore; petrography; mineralogy

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fojt, B. (2002): Páskované železné rudy v desenských rulách silezika: přehled názorů na jejich vznik; současný stav poznatků. – Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002“, 18–25. Olomouc.

Fojt, B. – Zimák, J. (1994): Parageneze železorudného výskytu „Kiessgrund“ u Vernířovic (severní Morava). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993, 73–74. Brno.

Herron, M. M. (1988): Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. – J. Sed. Petrol., 58, 820-829. London.

Klein, C. – Beukes, N. J. (1993): Proterozoic iron-formations. – In: Condie, K., C., (ed.): Proterozoic crustal evolution, 10, 383-418. Elsevier , Amsterdam.

Losos, Z. – Prinzová, E. (2002): Rejhotice – Mnišské jámy. železné rudy typu BIF v desenských rulách. – Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku, 81–84. Olomouc.

Prinzová, E. (2000): Mineralogie a geneze páskovaných magnetitových rud lokality „Mnišské jámy“ v desenské skupině silezika. – MS, dipl. Práce PřF MU Brno.

Zimák, J. (2001): Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku „Pod Břidličnou“ u Vernířovic. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 89-91. Brno.

Zimák, J. (2002a): Vernířovice – Pod Břidličnou. železné rudy typu BIF v desenských rulách. – Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku, 70-72. Olomouc.

Zimák, J. (2002b): Vernířovice – Jelení hřbet. železné rudy typu BIF v desenských rulách. – Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku, 66-69. Olomouc.

Zimák, J. – Fojt, B. (2002): Vernířovice – Zadní Hutisko. železné rudy typu BIF v desenských rulách. – Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku, 61-65. Olomouc.