METAMORFOVANÁ BARYTOVÁ MINERALIZACE Z LOMU V DOLNÍCH LOUČKÁCH U TIŠNOVA

Zdeněk Dolníček, Marek Slobodník, Karel Malý

Abstrakt

In the quarry near Dolní Loučky (20 km NW from Brno, core of the Moravian Svratka Dome) was found barite mineralization as small sills or lenses arranged conformably with schistosity of host Proterozoic metagranitoids. Mineralization is formed by barite, calcite, pyrite, rutile, Mg-amphibole and talc; in the wall rock were identified also hyalophane, Ba-muscovite and Ba-biotite. Hydrothermal alterations have not been recognized. Sulphur isotope data indicate high-temperature inorganic reduction of barite. The geological position, structures and presence of Ba-silicates indicate metamorphic reworking of the mineralization. Because relatively high temperatures (250-300 °C) are required for both reduction of sulphate and formation of Ba-silicates, we believe, that barite was affected by Variscan metamorphism. The described mineralization is mineralogically and isotopically very different from post-Variscan vein barite mineralization widely occurring in this area, but, in fact, it is the same as previously studied barite si ll from Nectava.

Bibliografická citace

Dolníček, Z., Slobodník, M., & Malý, K. (2016). METAMORFOVANÁ BARYTOVÁ MINERALIZACE Z LOMU V DOLNÍCH LOUČKÁCH U TIŠNOVA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4963

Klíčová slova

Moravicum; barite; Ba-silicates; Variscan metamorphism; stable isotopes

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Češková, L. (1978): Metalogenetická charakteristika některých geologických jednotek při východním okraji Českého masivu. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brunensis, Geol., 19, 3, 5-101. Brno.

Dolníček ,Z. (1999): Parageneze barytových výskytů v blízkém okolí Tišnova. – MS, dipl. práce, Kat. min., petr., geoch. PřF MU Brno.

Dolníček, Z. – Malý, K. (v tisku): Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 88. Brno.

Dolníček ,Z. – Slobodník, M. (2002): Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy. – Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat“, 9-13. Olomouc.

Malý, K. (2000): Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve svratecké klenbě moravika. – MS, disertační práce, Kat. min., petr., geoch. PřF MU Brno.

Mátl, V. (1974): Metalogeneze moravika. – Sbor. GPO, 7, 41-51. Ostrava.

Ohmoto, H. (1986): Stable isotope geochemistry of ore deposits. – Reviews in mineralogy, 16, 491-559. Washington.