MANGANOVÉ RUDY Z LUDMÍROVA NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ

Jiří Zimák, Jan Výmola

Abstrakt

Epigenetic manganese ores (about 40 wt % MnO2 tot.) form up to eight cm thick hard horizon found in sands (Miocene?) that fill a karst pocket in Devonian limestones near Ludmírov in the Konice-Mladeč belt. The main Mn-minerals in the studied ores probably belong to the cryptomelane-hollandite series.

Bibliografická citace

Zimák, J., & Výmola, J. (2016). MANGANOVÉ RUDY Z LUDMÍROVA NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4962

Klíčová slova

manganese ores; karst pocket; Konice-Mladeč belt

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Blekta, J. (1932): Věst. Klubu přírodověd. v Prostějově za roky 1930-1931, 22, 1-48. Prostějov.

Cílek, V. – Fábry, J. (1989): Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu. - Československý kras, 40, 37-55. Praha.

Fabík, M. (1975): Výsledky ložiskového průzkumu vápenců konického devonu. – Sbor. GPO, 9, 15-28. Ostrava.

Hanl, P. (1995): Výsledky mapování kladeckého krystalinika pro mapu 1 : 50 000 Jevíčko. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1994, 85-86. Brno.

Tietze, E. (1893): Die geognostischen Verhältnisse der Gegend von Olmütz. – Jahrb. der k.k. geol. Reichsanst., 43, 399-566. Wien.

Zimák, J. – Štelcl, J. (1997): Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1996, 95-96. Brno.