VÝSKYT SCHEELITU V ZELENÝCH BŘIDLICÍCH NA SULFIDICKÉM PB-ZN-(AG) LOISKU OSKAVA V JESENÍKÁCH

Jiří Zimák

Abstrakt

The Oskava volcano-sedimentary complex of the Devonian age hosts sulfide mineralization of the SEDEX type composed mainly of pyrite, sphalerite and galena. Small bodies of poor disseminated sulfide ores are hosted by epizonally metamorphosed acid tuffs. Minor scheelite occurs in greenschists (basic metatuffs). The scheelite is generally fine-grained (0.00X to 0.2 mm), only exceptionally it forms porphyroblasts up to 0.6 mm. Tungsten mineralization appears to be most likely of exhalative origin.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2016). VÝSKYT SCHEELITU V ZELENÝCH BŘIDLICÍCH NA SULFIDICKÉM PB-ZN-(AG) LOŽISKU OSKAVA V JESENÍKÁCH. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4961

Klíčová slova

scheelite; sulfide ores; stratiform exhalative deposit; basic metatuff; Vrbno Group

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Brodtkorb, M. K. de – Fernández, R. R. – Pezzutti, N. – Ametrano, S. J. (1995): Exhalites associated with scheelite deposits in Argentina. – In Pašava, J. – Kříbek, B. – ák, K. (eds.): Mineral deposits - from their origin to their environmental impacts, 221-224. Balkema, Rotterdam.

Fediuk, F. – Pouba, Z. – Fišera, M. – Souček, J.(1972): Návrh označování hornin Jeseníků. Vydal ÚGV UK Praha, NM Praha a GP Zlaté Hory. Praha

Lottermoser, B. G. (1989): Rare element study of exhalites within Willyama Supergroup, Broken Hill Block, Australia. – Mineral. Deposita, 24, 251-261.

Melka, K. (1965): Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. – Věst. Ústř. Úst. geol., 40, 23-27. Praha.

Plimer, I. R. (1978): Proximal and distal stratabound ore deposits. – Mineral. Deposita, 13, 345-353.

Plimer, I. R. (1987): The association of tourmalinite with stratiform scheelite deposits. – Mineral. Deposita, 22, 282-291.

Reif, J. – Fojt, B. (2000): Dva typy železných rud na lokalitě Horní Benešov v Nízkém Jeseníku. – In: Mineralogickopetrologické sympózium Magurka 2000. Program, abstrakty, exkurzný sprievodca, 35. GÚ SAV Bratislava.

Reif, J. – Vávra, V. (2000): Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace). – Geol.výzk.Mor.Slez. v r. 1999, 129-132. Brno.

Zimák, J. (1993a): Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava. - Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Vol. 113, Geographica-Geologica XXXII, 55-69. Olomouc.

Zimák, J. (1993b): Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Vol. 113, Geographica-Geologica XXXII, 71-90. Olomouc.