NOVÉ VÝSLEDKY STRUKTURNÍHO STUDIA PALEOZOIKA OKOLÍ HRANIC

Josef Havíř, Vojtěch Dvořák, Jiří Otava

Abstrakt

This article informs about preliminary results of structural study of Palaeozoic sediments near Hranice. The studied region includes both the Culm sediments on SE margin of the Nízký Jeseník Highland and the Paleozoic limestones in the E part of the Block of Maleník. On SE margin of the Nízký Jeseník Highland, the geometry of structures is connected with the assymetric thrust-fold structure. The kilometric E-vergent folds were probably created during simple shear deformation due to shear movements along thrusts. The size of hinge zone is very small in comparison with the size of fold limb. In the case of the Palaeozoic limestones in the E part of the Block of Maleník, the discussed thrust-fold structures were not observed. The faults (thrusts) dipping towards W to NW also strongly affected these limestones. The different style of deformation of limestones is probably caused by different reology.

Bibliografická citace

Havíř, J., Dvořák, V., & Otava, J. (2016). NOVÉ VÝSLEDKY STRUKTURNÍHO STUDIA PALEOZOIKA OKOLÍ HRANIC. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4958

Klíčová slova

Moravian-Silesian Palaeozoic; Variscan compression; orientation of structures; folds; faults; cleavage

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Čížek, P. – Tomek, Č. (1991): Large-scale thin-skinned tectonics in the eastern boundary of the Bohemian Massif. – Tectonics, 10, 2, 273-286.

Dvořák, J. (1994): Variský flyšový vývoj v Nízkém Jeseníku na Moravě a ve Slezsku. – Čes. geol. úst. Praha.

Dvořák, J. – Friáková, O. (1978): Stratigrafie paleozoika v okolí Hranic na Moravě. – Výzk. Práce Ústř. Úst. geol., 18u, 1-50.

Dvořák, J. – Maštera, L. – Otava, J. (1972): Dokumentace přirozených odkryvů na listu 1:25 000, Lipník n. B., M-33-96-Ac. – Archív ČGS. Brno.

Grygar, R. – Vavro, M. (1995): Evolution of Lugosilesian Orocline (north-eastern periphery of the Bohemian Massif): Kinematics of Variscan deformation. – J. Czech Geol. Soc., 40, 1-2, 65-90.

Havíř, J. (2001): Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány a na Pálavě (2. etapa – rok 2001). – MS, ČGÚ Brno.

Havíř, J. (2002): Variscan and Post-Variscan Paleostresses on the Southeastern Margin of the Nízký Jeseník Region (Czech Republic). – Geolines, 14, 33-34.

Kumpera, O. (1983): Geologie spodního karbonu jesenického bloku. – Knihovna Ústředního ústavu geologického, sv. 59, 172 pp.

Otava, J. (ed.) (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, 25-121 Odry. – ČGÚ. Praha.

Šteffan, M. – Melichar, R. (1996): Tzv. plástevnaté vápence a tektonika Hranického krasu. – Seminář Skupiny tektonických studií, Jeseník 26.-29.duben 1996. Program, abstrakta, exkurzní průvodce, 48.