LITOFACIÁLNÍ ANALÝZA MIOCENNÍCH SEDIMENTŮ JIŽNÍ ČÁSTI KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ NA ZÁKLADĚ PODPOVRCHOVÝCH DAT

Jan Šikula, Slavomír Nehyba

Abstrakt

Miocene sediments were studied on the basis well logs, cores from drill holes and seismic reflection profiles in the southern part of the Carpathian Foredeep in the Moravia. Well logs are very important for destination of the lithology of strata, cores are necessary for the verification of interpretation. Interpretated lithofacies could be the basic of lithostratigraphic units.

Bibliografická citace

Šikula, J., & Nehyba, S. (2016). LITOFACIÁLNÍ ANALÝZA MIOCENNÍCH SEDIMENTŮ JIŽNÍ ČÁSTI KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ NA ZÁKLADĚ PODPOVRCHOVÝCH DAT. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4954

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Miocene sediments; lithostratigraphy; lithofacies; well log; drill core

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adámek, J. (1979): Plynové ložisko Dolní Dunajovice a geologická stavba jižní části karpatské předhlubně. – Zemní plyn a nafta, 24,1,1–22.

Čtyroký, P. et al. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 34 – 142 Mikulov. ÚÚG Praha, 1 –100.

Čtyroký, P. (1991): Rozdělení a korelace Eggenburgu a Ottnangu v jižní části karpatské předhlubně na Moravě. – Západ. Karpaty, Sér. Geol., 15, 67 - 109. Bratislava.

Jiříček, R. (1995): Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska. – Knihovnička ZPN, 16,37 – 65. Hodonín.

Nehyba, S. – Petrová, P. – Šikula, J. (2001): Litofaciální analýza jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat. – MS Archiv ČGS Praha.

Nehyba S., – Šikula J. (2002): Litofaciální analýza jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat – II.část.- MS Archiv ČGS Praha.