NÁLEZY BADENSKÝCH FOSÍLIÍ V JESKYNI SVÁŽNÁ STUDNA, MORAVSKÝ KRAS – DŮSLEDKY PRO SPELEOGENEZI

Jiří Otava, Jindřich Hladil, Pavla Petrová, Šárka Hladilová

Abstrakt

Relatively rich macrofauna and microfauna of Badenian age was found in a depth of 25–32 m in a vertical cave Sváná studna (Moravian Karst). The cave was excavated downwards from a sinkhole situated at the foot of upper part of the valley (canyon). The lower part of the canyon is filled with more than 100m thick marine Badenian clays with horizons of volcanic tuffites. The stage of preservation of macrofauna and microfauna suggests very little or no transport and thus primary sedimentation in pre-Badenian cavities.

Bibliografická citace

Otava, J., Hladil, J., Petrová, P., & Hladilová, Š. (2016). NÁLEZY BADENSKÝCH FOSÍLIÍ V JESKYNI SVÁŽNÁ STUDNA, MORAVSKÝ KRAS – DŮSLEDKY PRO SPELEOGENEZI. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4951

Klíčová slova

Lower Badenian; scleractinian corals; molluscs; foraminifers; speleogenesis

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Berggren, W. A. – Kent, D. V. – Swisher, III, C. C. – Aubry, M. P. (1995): A revised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy. – In.: Berggren, W.A. – Kent, D.V. – Hardenbol, J. (Eds.): Geochronology, Time scale and Global stratigraphic correlations: a unified temporal framework for historical geology. – SEPM Special Publication 54, 129-212.

Dvořák, J. (1994): Neogénní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu. – Journal of Czech Geological Society, 39(2), 1-7.

Hladil, J. (1976): Šestičetní koráli (Scleractinia) badenu karpatské předhlubně na Moravě. – Manuskript; Diplom. pr. Kat. geol. paleont. Univ. J.E. Purkyně Brno (Masarykova univerzita v Brně), 97 str., 21 tab., 1 příl.

Kadlec, J. – Otava, J. – Beneš, V. (1998): Jeskyně Svážná studna v Lažáneckém žlebu. – Speleofórum (Brno), 98, 9-10.

Otava, J. – Kahle, V. (2003): Svážná studna v Lažáneckém žlebu – geneze a hydrografická situace. – Speleofórum 2003, 5–7, Česká spelelogická společnost. Praha.