SKALNÍ KŮRY A POVLAKOVÉ MINERÁLY PÍSKOVCŮ MAGURSKÉHO FLYŠE NA VSETÍNSKU

Václav Cílek, Ivo Baroň, Anna Langrová

Abstrakt

Siliceous and opal coatings and impregnations were found to form surface hardening forms on the surface of Paleogene sandstones of Magura Flysh in Vsetínské vrchy. Gypsum efflorescences composed of minute crystals were observed to occur at protected places. The corroded relicts of calcite sinters (Pulčín) may indicate the more calcareous and thus more trophic soil conditions of Early and Middle Holocene. The boulder material of landslides as determined by hardening crusts development consist mostly of very young sandstone clasts, but older (Pleistocene- Neogene?) admixture may be observed as well.

Bibliografická citace

Cílek, V., Baroň, I., & Langrová, A. (2016). SKALNÍ KŮRY A POVLAKOVÉ MINERÁLY PÍSKOVCŮ MAGURSKÉHO FLYŠE NA VSETÍNSKU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4949

Klíčová slova

surface hardening; opal; sandstones; landslides

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Baroň, I. – Cílek, V. – Kirchner, K. – Krejčí, O. – Melichar, R. (2002): Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Kříový vrch. –In.: Kirchner, K., Roštínský, P. (eds.): Stav geomorfologických výzkumů v roce 2001 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6. 2002 v Brně. Geomorfologický sborník 1, vyd. MU Brno, 10-14.

Baroň, I. – Dobeš, P. (2000): Výsledky speleologických výzkumů na Kopcích u Lidečka. – Speleofórum, 19: 5-11.

Cílek, V. (1998): Sandstone phenomenon: antagonism between surface hardening and salt weathering. –Folia Fac. Sci. Univ. Mas. Brun., Geologica 39, 33-38. Brno.

Krejčí, O. – Baroň, I. – Bíl, M. – Jurová, Z. – Bárta, J. – Hubatka, F. – Kašpárek, M. – Kirchner, K. – Stach, J. (2002): Some examples of deep-seated landslides in the Flysch Belt of the Western Carpathians. – In: Rybář J., Stemberk J., Wagner P. (eds.): Landslides – Proceedings of the 1st European Conference on Landslides, Prague, Czech Republic, June 24-26, 2002. – Swets & Zeitlinger, Lisse, 373-380.

Loek, V. (1997): Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech. –Ochrana přírody 52, 146-148. Praha.

Loek, V. (1998): Late Bronze Age environmental collapse in the sandstone areas of Northern Bohemia. –In B. Hänsel ed. ”Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas” 57-60. Kiel.

Mikuláš R. (2001): Gravity and orientated pressure as factors controlling “honeycomb weathering” of the Cretaceous castellated sandstones (northern Bohemia, Czech Republic). –Bull. Czech Geol. Survey, 76, 4, 217-226.

Winkler, E.M. (1994): Stone in Architecture. –Properties, Durability. 313 pp. Springer-Verlag.