POZNÁMKY KE SVRCHNÍMU KARPATU – SPODNÍMU BADENU V ALPSKO-KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI

Ivan Cicha

Abstrakt

The foraminiferal horizons were recognised in the Middle (and “Lower” Miocene Upper Karpatian – Lower Badenian deposits of the Alpine – Carpathian Foredeep Horizon with Uvigerina graciliformis etc. benthos (Karpatian age) Globorotalia div. sp., Horizon with Globigerinoides bisphericus (Karpatian) Horizon with Praeorbulina s.l., Orbulina suturalis – typical Lower Badenian Horizon with Planularia s.l., Lingulina costata, Lenticulina echinata, Orbulina suturalis (?Upper Langhian – Lower Serravallian).

Bibliografická citace

Cicha, I. (2016). POZNÁMKY KE SVRCHNÍMU KARPATU – SPODNÍMU BADENU V ALPSKO-KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4948

Klíčová slova

boundary; Middle Miocene; Karpatian; Grund Formation; Lower Badenian

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Batík, P. et al. (1995): Vysvětlivky k základní geol. mapě ČR 1: 25 000, 33-242 Hnanice. – ÚÚG Praha.

Cicha, I. (2001): Outline of the stratigraphy of the Middle Miocene in the Alpine – Carpathian Foredeep (Lower Austria, Moravia). – 13th Conf. On Upper Tertiary, April 19-20 2001, Brno, Czech Rep.

Cicha, I. – Čtyroká, J. (2002): Stratigraphy significance of the Upper Carpathian and Lower Badenian deposits along the western margin of the Alpine Carpathian Foredeep. - Geol. Carpathica, v tisku.

Iaccarino, S. (1985): Mediterrean Miocene and Pliocene planktic foraminifer. Plancton Strat. Cambridge science series, (283-314); Cambridge.

Molčíková, V. (1986): Mikropaleontologické zhodnocení miocenu na listu Podmolí. – Zprávy o geol. výzkumech v roce 1984 (139-141). Praha 1986, ÚÚG.

Pálenský, P. – Brzobohatý, R. (1993): Neogen jz. okolí Brna (24 32 Brno-jih). – Zprávy o geol. výzkumech 1991 (110-112), Praha ÚÚG.

Roetzel, R. et al. (1999a): Geologische Karte der Republik Österreich 1: 50 000; Hollabrunn. – Geol. B.-A. Wien.

Roetzel, R. – Mandic, O. – Steininger, F. F. (1999b): Lithostratigraphie und Chronostratigraphie der Tertiären Sedimente im westlichen Weinviertel und angrenzenden Waldviertel. – Arbeistagung Geol. B.-A. Wien. (38-54). Wien.

Rögl, F. (1969): Die miozäne Foraminiferenfauna von Laa an der Thaya in der Molassezone von Niederösterreich. – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 61, 63-123. Wien.

Rögl, F. – Spezzaferri, S. – Coric, S. (2002): Micropaleontology and biostratigraphy of the Karpatian-Badenian transition (Early-Middle Miocene boundary) in Austria (Central Paratethys). – Cour. Forsch.- Inst. Senckenberg, 237, 47-67. Frankfurt a.M.

Vašíček, M. (1952): The contemporatry state of the mikrobiostratigraphy research of the Miocene sedimentary deposits in the Out Carpathian Basin, in Moravia. – Sborník Ústř. Úst. Geol., B. XVIII, 1951, odd. paleont, (149-195), Taf. 1-II, Přírod. Vydavatelství; Praha.