PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU HRANICE KARPAT – SPODNÍ BADEN V JIŽNÍ ČÁSTI KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ

Josef Adámek

Abstrakt

New very impressive results were found from the shallow wells in the southern part of the Carpathian Foredeep. Karpatian/Lower Badenian sediments (expected „Grund Formation“) were studied helping by foraminifers and nannofossils.

Bibliografická citace

Adámek, J. (2016). PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU HRANICE KARPAT – SPODNÍ BADEN V JIŽNÍ ČÁSTI KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4947

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Southern Moravia; Karpatian/Lower Badenian boundary; micropaleontology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adámek, J. (2002): Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění. – MS ČGS. Praha.

Báldi-Beke, M. (1980): The nannoplankton of the Oligocene-Miocene sediments underlying the Börzsöny Mts. (Northern Hungary) andesites. – Földt. Közl., Bull. Hung. Geol. Soc. 110, 159-179. Budapest.

Berggren, W. A. & Miller, K. G. (1988): Paleogene tropical foraminiferal biostratigraphy and magnetobiochronology. – Micropaleontology, 34, 362-380. New York.

Cicha, I. (2001): Náčrt stratigrafie středního miocenu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko – Morava). – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., 30, 23-26. Brno.

Jiříček, R. (1995): Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní předhlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska. – Knihovnička Zem.Plyn Nafta, 16, 37 – 65. Hodonín.

Martini, E. (1971): Standard Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation.-In: Farinacci, A. (ed.): Proceedings of the Second Planktonic Conference, Roma, 1970. – Edizioni Tecnoscienza, 2, 739-785. Roma.

Nagymarosy, A. (1985): The correlation of the Badenian in Hungary based on nannofloras. – Ann. Univ. Sci. Budapest, Geol. 25, 33-86. Budapest.

Roetzel, R. (1999): Geologische Karte der Republik Österreich 1 : 50 000, Hollabrunn., Geol. B.-A. Wien.

Rögl, F. et al. (2002): Micropaleontology and biostratigraphy of the Karpatian-Badenian transition (Early-Middle Miocene boundary) in Austria (Central Paratethys). – Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 237, 47-67. Frankfurt a. M.

Švábenická, L. (2002a): Calcareous nannofossils of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits in the Carpathian Foredeep, Moravia (Czech Republic). – Geologica Carpathica, 53, 3, 197-210. Bratislava.

Švábenická, L. (2002b): Calcareous nannofossils of the Middle Miocene deposits in the Carpathian Foredeep, Czech Republic. – Geologica Carpathica, 53, special issue, 71-72. Bratislava.

Švábenická, L. – Čtyroká, J. (1999): Biostratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria). – Biuletyn PIG, 387, 187-188. Warszawa.

Young, J. R. (1998): Neogene. –In: Bown, P. R. (ed.): Calcareous Nannofossil Biostratigraphy. – Cambridge University Press, 225-265. Cambridge.