REKONSTRUKCE SMĚRŮ PROUDĚNÍ POMOCÍ MĚŘENÍ ANIZOTROPIE MAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY VE FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTECH OCHOZSKÉ JESKYNĚ, MORAVSKÝ KRAS

Jaroslav Kadlec

Abstrakt

Anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) measurements were used to determine the flow directions in fine deposits preserved in the Ochozská Cave (southern segment of the Moravian Karst). This approach was first verified in two sedimentary sections located in the main corridor of the cave, where is no doubt about paleoflow directions. Subsequently, the AMS was measured in the fine deposits preserved in sections located in the Zkamenělá řeka Corridor and U kuele Corridor. The interpreted paleoflow directions are in both sections from the NNE to the SSW.

Bibliografická citace

Kadlec, J. (2016). REKONSTRUKCE SMĚRŮ PROUDĚNÍ POMOCÍ MĚŘENÍ ANIZOTROPIE MAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY VE FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTECH OCHOZSKÉ JESKYNĚ, MORAVSKÝ KRAS. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4943

Klíčová slova

Moravian Karst; fluvial cave sediments; anisotropy of magnetic susceptibility

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Doláková, N. – Nehyba, S. (1999): Sedimentologické a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. – Geol. Výzk. Mor. a Slez.v r. 1998, 7-10. Brno.

Himmel, J. (2001): Vznik a vývoj jeskynních systémů ponorných toků v jižní části Moravského krasu. – Vlastní náklad, 48s.

Himmel, J. – Himmel, P. (1967): Jeskyně v povodí Říčky. – Speleol. Kroužek ZK ROH Královop. Stroj., p. 105. Brno.

Kadlec, J. (2001): Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 5-7. Brno.

Kadlec, J. – Beneš, V. (2002): Morfologie poloslepého hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu. – Geol. Výzk.Mor. Slez. v r. 2001, 7-10. Brno.

Kadlec, J.– Pruner, P. – Venhodová, D. – Hercman, H. – Nowicki, T. (2000): Stáří a geneze sedimentů Ochozské jeskyně. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 1999, 19-24. Brno.

Tarling, D.H. – Hrouda, F. (1993): The magnetic anisotropy of rocks. – Chapman &Hall, 219s.