PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V JESKYNÍCH NA POMEZÍ U JESENÍKU

Jiří Zimák, Jindřich Štelcl

Abstrakt

Concentrations of natural radioactive elements were measured in the rocks using gamma-ray spectrometry. The monitored parts of the Na Pomezí Caves are characterized by low contents of potassium, uranium and thorium, both in calcite marbles of the Branná Group (K 0 to 1.2 wt%; U 0.5 to 5.5 ppm; Th 0 to 3.9 ppm), and in sinters (K 0 to 1.1 wt%; U 0.5 to 3.3 ppm; Th 0 to 7.7 ppm), and in siliciclastic sediments (cave soils, K 0.4 to 2.0 wt%; U 0.9 to 4.2 ppm; Th 1.6 to 13.3 ppm). Concentrations of K, U and Th were converted to the mass activity of 226Ra equivalent (am) in order to present the gamma-ray activity of the studied locality. Average values am for marbles, sinters and siliciclastic sediments are 45, 36 and 94 Bq.kg-1, respectively.

Bibliografická citace

Zimák, J., & Štelcl, J. (2016). PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V JESKYNÍCH NA POMEZÍ U JESENÍKU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4940

Klíčová slova

Branná Group; marbles; sinters; cave soils; natural radioactive elements

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Konta, J. (1969): Quantitative analytical petrological classification of sedimentary rocks. – Acta Univ. Carol., Geol. 1969, 175–253. Praha.

Zelinger, O. et al. (1998): RD Jeseník 1958-1998. Vydaly Rudné doly Jeseník.

Zimák, J. – Štelcl, J. – Zelinka, J. (2003): Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky. – Vydavatelství UP Olomouc.