PRACOVIŠTĚ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE A MIKROANALÝZY: VYTVÁŘENÍ SPOLEČNÝCH PRACOVIŠŤ – CESTA K INTEGRACI VÝZKUMU, VÝUKY A PRAXE

Petr Sulovsky, Renata Čopjaková, Radek Škoda

Abstrakt

The article describes the analytical capabilities of a new microanalytical facility, established jointly by the Masaryk University in Brno and the Czech Geological Service. The core instrument of the Centre of Electron Microscopy and Microanalysis is an electron microprobe CAMECA SX100, equipped with 5 WD spectrometers (two of them with large LIF and PET crystals, three with layered crystals for light element analysis), an ED analysis system PGT, SE, BSE detectors, CL camera, and a built-in optical polarizing microscope).

Bibliografická citace

Sulovsky, P., Čopjaková, R., & Škoda, R. (2016). PRACOVIŠTĚ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE A MIKROANALÝZY: VYTVÁŘENÍ SPOLEČNÝCH PRACOVIŠŤ – CESTA K INTEGRACI VÝZKUMU, VÝUKY A PRAXE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4937

Klíčová slova

joint laboratory; electron microprobe; electron microscopy; analytical capabilities

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Kučera, J. – Slobodník, M. – Sulovský, P. (2004): Chemické složení sfaleritů z kulmu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku. – Čas. Mor. Zem. Muzea, (v tisku)

Pertoldová, J. – Breiter, K. – Sulovský, P. (2004): Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska. – Zpr. geol. Výzk. v R. 2003, ČGS Praha (v tisku).