PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ SPELEOTERAPEUTICKÉ LÉČEBNY V SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÝCH JESKYNÍCH (MORAVSKÝ KRAS)

Jindřich Štelcl, Jiří Zimák

Abstrakt

Concentrations of natural radioactive elements (K, U, Th) were measured in Devonian limestones, sinters, cave soils and fluvial cave sediments in the speleotherapy medical facility in the Sloupsko-šošůvské Caves using a field gamma-ray spectrometer. In Devonian limestones, K ranges from 0 to 2.1 %, U from 0 to 5.1 ppm and Th from 0 to 12.2 ppm. Relatively high values of K (0.7 - 3.9 %), U (1.3 - 7.1 ppm) and Th (2.6 - 18.0 ppm) were found in cave soils and cave fluvial sediments. Sinters have low contents of K (0 - 1.1 %), U (1.1 - 3.0 ppm) and Th (0 - 3.6 ppm).

Bibliografická citace

Štelcl, J., & Zimák, J. (2016). PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ SPELEOTERAPEUTICKÉ LÉČEBNY V SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÝCH JESKYNÍCH (MORAVSKÝ KRAS). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4936

Klíčová slova

Moravian Karst; Sloupsko-šošůvské Caves; gamma-spectrometry; natural radioactive elements; speleotherapy

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Štelcl, J. – Navrátil, O. – Surý, J. (1993): Předběné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu. – Zpr. geol. Výzk. v R. 1992, 76–77. Praha.

Štelcl, J. – Zimák, J. (1999): Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 157–161. Brno.

Štelcl, J. – Zimák, J. (2000): Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, 161–164. Brno.

Zimák, J. – Štelcl, J. (2001): Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic). – AUPO, Fac. Rer. Nat., Geologica 37, 67–83. Olomouc.