LEUKOKRATNÍ ORTORULY Z OKOLÍ DAČIC

Miloš René

Abstrakt

In the Dačice area in the southwestern Moravia leucocratic muscovite and/or tourmaline-bearing orthogneisses occur. These orthogneisses are part of the Monotonous group of the Moldanubian Zone. Examined orthogneisses have a peraluminous character and significant geochemical features. For orthogneisses from the Dačice quarry is typical low content of Zr, Th and relatively low LREE/HREE ratio.

Bibliografická citace

René, M. (2016). LEUKOKRATNÍ ORTORULY Z OKOLÍ DAČIC. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4932

Klíčová slova

orthogneiss; tourmaline; geochemistry; Moldanubian Zone

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Čech, V. (1971): O poruchových zónách v ulách moldanubického plutonu u Dačic a Horních Němčic. – Geol. Průzk., 13, 146. Praha.

Dudek, A. et al. (1962): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000 M-33-XXVIII Jindřichův Hradec. – NČSAV, 99 s. Praha.

Fuchs, G. – Matura, A. (1976): Die Geologie des Kristallins der südlichen Böhmischen Masse. – Jb. geol. B.- A., 129, 41–49. Wien.

Kubátová, D. (1992): Geologické mapování v okolí Dačic. – Diplomová práce, MS, Masarykova univerzita, 114 s. Brno.

Taylor, S. R. – McLennan, S. M. (1985): The continental crust: its composition and evolution. Blackwell, 312 s. Oxford.

Vašta, V. (1959): Geologický průzkum okolí Dačic s výpočtem zásob pro otevření lomu na štěrkový kámen. – Diplomová práce, MS, Univerzita Karlova, 41 s. Praha.